Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. Sedan får jag hänvisa till karta och kompass, försök att först hitta gravfältet i närheten, sedan finner du hålvägen i gravfältets södra ände.

RAÄ Fornsök   -   Lindome 240:1


Vid en utflykt till ett gravfält utanför Lindome, snubblade jag över denna fina hålväg.


En hålväg är en gammal väg eller stig som slitits ned i myllan genom tramp av hästar och senare av vagnar dragna av höstar och oxar, så att en försänkning har bildats. 


Just denna hålväg i Lindome tar idag slut i sin riktning västerut vid E6, men vägen fortsatte förr åt sydost över gravfältet ”Soldathögarna” (Soldathögarna schaktades bort i samband med bygget av E6 1968).


Efter en stunds studier på kammaren hemmavid, så har jag nu min analys klar. Det kan mycket väl vara så att hålvägen är lika gammal som det gravfält, nordväst om hålvägen som jag först hade siktet inställt på denna dag.  Det vill säga, vägen kan ha varit i bruk redan under tiden  500 f Kr - år 0.


En skön känsla av respekt fyller mig då jag vandrar i hålvägen, upp för sluttningen mot det gravfält jag först  sökte.

Promenad längs en mycket gammal väg, en mycket stark  upplevelse.  Ljudet av vårt moderna liv hörs tydligt från dagens E6, från ganska exakt 100 meters avstånd från där jag står just nu i riktning öster.   Där skär E6, i nord-sydlig sträckning rakt igenom vår historia utan någon som helst respekt för de som levde här i forna dagar.

Från dagens E6, mot väster, uppförsbacke.

Uppförsbacke.   Här har många oxar och hästar fått kämpa med tunga lass på vagnarna genom tiderna.

Fortfarande uppförsbacke, strax anar jag det gravfält som var mitt egentliga mål denna dag åt höger / mot norr.