Här gäller GPS.  Väg 160 norrut från Varekil på Orust,  tag av vänster mot Hårleby. Kör c:a 2 km, och just då öppna marker visar sig, parkera på vänster sida av vägen vid vägskälet. Här korsas vägen av leden ”Orust tvärs” följ denna led norrut.  Nyttja GPS !

RAÄ Fornsök   -   Stala 97:1


Återigen passade jag på att göra ett historiskt nedslag i samband med en tjänsteförrättning.  En tidig avresa mot Uddevalla för möte kl 08.00 på Uddevalla kommun angående ett nytt låssystem i kommunen. 


Jobbigt med denna tidiga start fast jag tröstade mig med att jag skulle få god tid att göra mina historiska nedslag på hemvägen.


Efter avslutat arbetsmöte tog jag sikte på Orust, hade i förväg gjort noggranna planer för parkering av bilen samt för fotvandringen mot målet. 


Målet för denna utflykt var platsen för avrättningen av Hälsö-Johannes vilken genomfördes i maj 1857.  Platsen är också, som vid de flesta avrättningar, hans grav.


Egentligen känner jag ett obehag över att besöka platser som denna. Anledningen till detta besök kommer sig av en av mina tidigare utflykter som ganska slumpmässigt ledde mig till gamla Lösöses avrättningsplats på Tingbergs kulle.


Besöket på Tingbergs kulle gjorde mig intresserad av, inte bara av personerna som blev avrättade, utan även av skarprättaren. 


Just vid den sista avrättningen som genomfördes på Tingbergs kulle strax söder om gamla Lödöse 22 april 1857, gjorde skarprättare Johannes Jansson från Göteborg sitt arbete. 

Vid studier av denne Johannes  visade det sig att han även var i tjänst vid avrättningen av Hälsö-Johannes på Orust 27 maj samma år.


Ytterligare studier visade att även tjänstgjorde vid avrättningen av Jonas Falk 21 november 1855 på Svedmon, Hökensås.  Jag kommer att besöka även denna avrättningsplats under våren 2018.

Hälsö - Johannes

Hälsö-Johannes Johansson, född 1829, växte upp i en av de två familjer som levde på ön Hälsö i Stigfjorden, mittemellan Tjörn och Orust.  De två familjerna sökte klara sitt knappa uppehälle med fiske och några kor under fattiga omständigheter.


Johannes tog under de allra mest knapra tider alla chanser han kunde få till olika påhugg på Tjörn och på Orust för att bidra till familjens ekonomi. Han hade dock ett mycket hett temperament och hamnade ofta i bråk under sina besök på Tjörn och Orust vilket medförde att han hade rykte om sig att vara en bråkstake och suput.   


Johannes var annars, så som de flesta pojkar vid kusten var vid tiden, en god sjöman och fiskare.  Så en dag fick han löfte av en bekant att få köpa in sig i dennes fiskebåt.  Av denna anledning tog han sig, tillsammans med sin bror Herman,  till Göteborg 13 maj 1855 för att köpa garn och drev till båten.


Efter några glada dagar i Göteborg fick han 18 maj lift mot Stigfjorden av två bröder med egen båt.  På denna hemresa drack alla tre stora mängder brännvin samtidigt som vädret försämrades, båten kom ur kurs.  I detta läge tog Johannes över rodret och lyckades lägga till vid Gafsholmen på Hälsö.


Under natten uppstår gräl mellan bröderna och Johannes kring orsaken till att man kom ur kurs.  Man somnar, men när Johannes vaknar är han lika upprörd som tidigare under natten och han begår nu i ruset sitt brott.  Han slår ihjäl den ena brodern med en yxa och gör ett försök att ge den andre brodern samma behandling. Denne broder överlever dock mordförsöket men kommer senare att avlida av sina skador. 


Tidigt om morgonen 19 maj letar Johannes upp brödernas reskassa och tar sig i land. Utmattad och efter-rusig somnar han och när han vaknar blir han varse att två kustuppsyningsmän tagit sig fram till båten och att de upptäckt den döde och den skadade brodern.


Johannes tar till flykten och lyckas på olika vägar få lift tillbaks till Göteborg och 26 maj lyckas han mönstra på en båt med destination Amerika.


27 maj, Johannes som nu är efterlyst och är på båten som ska ta han till Amerika och han ska bara gå i land för att köpa någon tobak just innan avfärd, då han blir igenkänd av en polisman och därmed grips han.  En mycket stor slump är att polismannen som är född på Orust kände till Johannes sedan de båda samtidigt läst för prästen i Tegneby kyrka så som tonåringar.  Dessutom var Johannes enögd vilket säkert gjorde identifieringen enklare.


Johannes erkänner omgående sitt brott och fängslas i Länshäktet på Sillgatan i Göteborg.  Nu följer en tid av ensamhet och många resor fram och åter till Häradshäktet i Svanesund på Orust för rättegång.  Dödsstraff yrkas till slut 26 september.


Göta hovrätt i Jönköping dömer 8 januari 1856 Johannes att mista livet genom halshuggning.

Ägaren av marken som omfattade Orust ordinarie avrättningsplats, Galgbergen å Hårlebys marker, platsen som dessutom hade hävd om sig så som varandes Orust urgamla tingsplats Ormebacka, satte stopp för att avrättningen skulle kunna ske på deras mark.


En ny avrättningsplats söktes och man fann denna å en ödslig bergsskreva på gården Hällsbergs utmark.  Avståndet mellan ordinarie avrättningsplats och den nu utsedda var inte mer än c:a 700 m fågelvägen.


Avrättningen av Hälsö-Johannes skulle bli den sista avrättningen som utfördes på Orust.

Johannes  Jansson - Skarprättare

Mitt undersökningsområde på Orust södra del.

HÄLSÖ

Här är avrättningsplatsen mot norr å Hällsbergs utmarker anno 2017.  Precis här kom Johannes ut ur skogen av kortvuxna tallar och blåbärsris vid sin sista promenad i livet.  Han lär ha sett en vy precis så som denna med den skillnaden att då Johannes sist gick här var det vår, maj månad.   Undertecknad besökte platsen under oktober månad.


Platsens vegetation har också förändrats sedan Johannes tid genom den kraftledning som idag är dragen rakt över avrättningsplatsen. På Johannes tid var säkert höjderna åt öster och väster (under kraftledningen) beväxta av tallskog, dock tror jag att själva avrättningsplatsen i sänkan alltid varit naturligt öppen, marken här är något sank och mossig.

Orust östra härads ordinarie avrättnings-

plats

Tillfällig avrättnings-

plats  å Hällsberg

Sista sträckan av Johannes sista resa

Inte mycket har jag lyckats finna kring Johannes Janssons liv.  Jag vet att han c:a 1850 tar över ämbetet som stads-bödel i Göteborg.  Trots privilegiet som bödlar hade vid tiden, att bo i bödelsstugan på Nattmansheden vid Stampen, så bor Johannes i hörnet av Södra Allégatan och Sprängkullsgatan i Nya Haga i eget hus.


Jag har inte lyckats finna orsaken till hur Jansson skaffat denna ekonomiskt ovanliga möjlighet att som bödel äga sitt eget hus, kanske genom ett ”bra” gifte..?  Jansson var således gift men om paret fick några barn har jag ej lyckats fastställa.


Skarprättare Johannes Jansson hade två familjer och en ungkarl som hyresgäster på andra våningen i sin fastighet. Andra våningen bestod av fem rum och två kök samt ungkarlsrummet. Ungkarlsrummet beboddes av skolläraren magister Börjesson.   Hela nedre våningen förfogades således av Johannes Jansson med fru och eventuella barn.

Här på hörnan i Kv. Bajonetten i Nya Haga stod Johannes Janssons fastighet, huset ligger på hörnet av Södra Allégatan och Sprängkullsgatan. Jansson ägde som sagt sin egen fastighet vilket var ovanligt för skarprättare i Göteborg vid den tiden. 


Hans föregångare hade haft sina bostäder på ”Nattmansheden” som låg på sank och fuktig mark vid Stampen, nära de Prippska bryggerierna  (vid kvarteren norr om Fattighusån, Scandic Crown ligger t.ex på Prippska tomten).


Mina studier ger att det hus på fotografiet nedan t.h. (som står där idag) inte är det hus som Jansson ägde.  Janssons hus skall ha varit i två våningar, vilket ger att dagens byggnad är byggd någon gång efter Hälsö-Johannes avrättning 1857.  De två övriga husen på teckningen nedan t.v. längs Sprängkullsgatan söder ut (gatan uppåt i bild) gissar jag fanns under Janssons tid,  jämför båda bilderna nedan.

Skarprättare Janssons hus i Nya Haga efter teckning från 1860 talet.   Konstnär okänd.

Avrättningsplatsen  -  Hälsö-Johannes  viloplats

En del av Hälsö-Johannes sista resa.  Här har ”avrättningsföljet” endast 2,5 km kvar till avrättningsplatsen.  Följet består av två vagnar dragna av hästar, i den ena finns Hälsö-Johannes i bojor, fängelsepredikant Anders Olsson samt gevaldigern (vakten)  och i den andra reser skarprättare Johannes Jansson i sin vagn bakom två hästar.


Vägen man färdades på var den väg som vid tiden gick mellan Svanesund och Ellös.  Vägen byggdes redan under 1700 talet och var allmän landsväg fram till 1904.

Hälsö-Johannes fick nu gå den sista biten till fots fram till avrättningsplatsen, en sträcka genom skogen om c:a 100 m. 

Den sista sträckan som följet gjorde med häst och vagn, nyfikna människor kantar stora delar av vägen.  Hästar och vagnar parkerades här innan den sista biten nu ska avverkas till fots.

Yxan här ovan förvaras på Alingsås museum, bilden är dock tagen på Lödöse museum 18 augusti 2017 då yxan, vid foto-tillfället, var utlånad för en utställning till åminnelse av de 160 år som passerat sedan den sista avrättning i Lödöse utfördes.Yxan förvarades vid tiden för dess användning i ett träschatull med foder av röd flanell.  (schatullet finns ej bevarat)  Yxan är ett fint smidesarbete från Eskilstuna av yppersta kvalitet, eggen är hela 44 cm lång.  Skaftet var vid tiden för avrättningen av Hälsö-Johannes nytt och av brun-betsat trä (träslaget är för mig okänt). 


Yxan hade Johannes Jansson övertagit från sin företrädare i ämbetet Carl-Gustaf Beckius, som i sin tur hade övertagit den från sin far.


Vid mina studier kring skarprättare Johannes Jansson har jag i dokument kunnat läsa att han tjänstgjorde vid minst tre avrättningar. Fördjupade studier har givit att också en fjärde avrättning för Janssons hand med stor säkerhet kan konstateras.


Dessa fyra avrättningar listas här nedan. Med största sannolikhet användes samma yxa vid samtliga dessa avrättningstillfällen,  yxan här ovan.

Yxan

Graven

Den gode Hälsö-Johannes var sannolikt ingen duvunge, men han var en människa.  Jag väljer här att, trots hans gärning, visa honom min respekt.

Angående tveksamheterna kring vilken skarprättare som tjänstgjorde vid Tingbergs kulle 22 april 1857 finns information härom på sidan om ”Tingbergs kulle”.

Den 30 juni 1854 avrättade Jansson 22-årige dubbelmördaren Andreas Segerberg på Tingbergs kulle vid Lödöse.    


Den 21 november 1855 avrättade Jansson den för rånmord dömde Jonas Falk, född 1828, på Svedmon  på Hökensås i Brandstorps socken, Habo.


Den 22 april 1857 avrättade Jansson Karl-Gustav Björk och Anders Daniel Nattsén, dömda för rånet av postskjutsen mellan Vänersborg och Göteborg, på Tingbergs kulle vid Lödöse.


Den 27 maj 1857 avrättade Jansson den 29 årige sjömannen Johannes Johansson (Hälsö-Johannes) från Hälsö som dömts för mord.  Avrättningen ägde rum vid en tillfällig avrättningsplats i närheten av den ordinarie avrättningsplatsen som fanns vid den urgamla tingsplatsen Ormebacka, Orust.

1.2.3.4.

Del av den gamla landsvägen mellan

Ellös och Svanesund

Avrättningsplatsen, mot öster, från ”västra läktarplatsen”.   Notera övriga ”fina läktarplatser” från norr och öster !

Hällsö-Johannes  viloplats, mot norr.

Henry Emanuelsson, en hembygdsforskare  från Orust, var en av initiativtagarna till minnesstenen som restes 1956 inför 100 års-minnet av avrättningen. 


Initiativtagarna till denna historiska minnessten fick utstå mycket kritik för initiativet, bl.a genom tidningen ”Bohusläningen”  som menade att denna ”handling var alltför human” gentemot förövaren.

Smidesarbetet runt graven är gjort av en man vid namn Gunnar Johansson år 2001. Man blir nyfiken på denne Gunnar, kan han rent av vara en släkting till Johannes, kanske på Johannes brors sida (Johannes fick ju inga egna barn) ?   Johannes bror Herman avreste till Amerika i samband med Johannes och broderns olyckliga resa till Göteborg 1855.   Men vem vet, kanske återvände Herman till Sverige och bildade familj ... ? 


Ja ja, dessa funderingar är såklart bara just funderingar ...... men det finns i alla fall en Gunnar Johansson som, idag anno 2017, innehar en metallverksamhet med svets och smide som huvudinriktning ...... i Henån, Orust.

Hälsö-Johannes 

1829 - 1857

AVRÄTTNINGSPLATSEN

Fängelsepredikant Olsson svalde hårt och sa det han skulle enligt sin plikt ... ”Var vid gott mod och befall åt Gud din anda!”   Johannes nickade och så tog skarprättare Jansson över greppet om armen och sade som han skulle enligt sin plikt ... ” Var nu bara lugn, det här skall säkert gå bra!   


Det var bara några steg fram till stupstocken. När Jansson släppte greppet och skarprättarens biträde Anders Jakobsson kom upp bakom, föll Johannes på knä och nu hörde folk tydligare vad han hade börjat säga då de gick fram de få stegen.  Det var en psalm Johannes läste upp.  Rösten blev starkare.  Anders Olsson hade nu ställt sig till höger om stupstocken och knäppt händerna.  Folk var tysta överallt, så Johannes hördes över hela sänkan:


Jag önskar till det landet gå

där synd och död försvinna
där skall jag den fullkomning nå

som jag ej här får finna
där skall jag tvådd i lammets blod

allt mera helgad vis och god
min arvedel ock finna.Jakobsson hade kastat en frågande blick mot Jansson, som öppnat fodralet och tagit fram bilan men Janssons lätta axelryckning hade låtit Jakobsson förstå, att man gott kunde låta den dödsdömde få läsa färdigt.


Då Johannes tystnat började Jakobsson böja Johannes framåt och fick ner honom i liggande ställning med huvudet på stocken. Då rätade Johannes plötsligt upp sig och ropade ut, att om solen sken då hans huvud fallit då hade han fått nåd av Gud.


Sedan följde han stillnande Jakobssons anvisningar, la sig tillrätta och Anders Olsson började be Fader Vår: ” ... och förlåt oss våra skulder såsom vi ock förlåt ... ”


Här föll hugget, blixtrande snabbt och Johannes huvud rullade fram mot fötterna på en av männen i spetsgården.
Ögonblicksbeskrivning ur Hälsö-Johannes av Gunnar Möllerstedt 1991

Ljusförhållandena vid mitt foto-tillfälle 2017 var usla, varför vi här får hålla till godo med en nutids-bild från Google Maps gutuvy.

Här ett enkelt fotomontage (mot väster) som visar hur kvarteret Bajonetten kan ha sett ut då Johannes Janssons hus fortfarande stod på sin plats.  De två fastigheterna t.v. står på sina ursprungliga platser än idag emedan jag ”klistrat in” Janssons hus.  Janssons hus bestod av två våningar med fem fönsterrader längst till höger i detta bildmontage.

Johannes får 23 februari hjälp att sammanställa en böneskrift om nåd till kung Oscar I.


6 augusti, nådeansökan avslås.

Göta hovrätt - Jönköping

Foto: Ulrika Gustafsson 2017

... gjorda bekännelser vars giltighet icke förringas att hava mördat Carolus Olsson och misshandlat brodern Axel Olsson samt tagit deras penningar och annans egendom; prövar Kungliga Hovrätten med stöd av 12 Kapitel    1 §  Missgärningsbalken och  24 §  av Kungliga Förordningen av 4 sistlidne maj, rättvist döma Johannes Johansson att för berörda missgärning mista livet genom halshuggning.

HÄR  AVRÄTTADES  OCH  BEGRAVDES

  JOHANNES  JOHANSSON

HÄLSÖN

DEN 27/5 1857

8 september, förnyad nådeansökan.


23 januari 1857, Oscar I avslår även denna nådeansökan.


27 januari, utslaget av nådeansökan kommer till Länsfängelset. Johannes insätts på förberedelse för döden, fängelsepredikant Anders Olsson anförtros denna uppgift.


5 maj, Landskansliet, Göteborg sänder meddelande till kronofogde Swedmark, Orust att avrättningen utsatts till 25 maj kl. 12 och stupstock skall anskaffas.


15 maj, Kronolänsman Nordström, Tjörn, gör upprop bland den manliga befolkningen att infinna sig till formerande av spetsgård vid avrättningsdagen, nu ändrad till 27 maj, kl. 12.  Ändringen av dag kom sig av protester från den familj som bodde vid ordinarie avrättningsplats, invid Galgberget, Hårleby.  En ny plats hade under dessa extra dagar utsetts inte långt från Hårleby.


26 maj, Johannes avförs från Länsfängelset till Häradsfängelset, Svanesund.


27 maj, Johannes mottager Herrens Heliga Nattvard, avtransporteras från Svanesund till Hällsbergs utmarker och avrättas.

Ur Göta hovrätts dom.

HÄR BODDE JOHANNES