Tag av västerut vid Fiskebäcksmotet, Västra Frölunda. Tag direkt höger i nästa rondell och parkera vid macken på vänster sida. Gå c:a 100 meter utmed Traneredsvägen, snart ser du en björkdunge på vänster sida, i dungen ser du hällen.

RAÄ Fornsök   -   Västra Frölunda 68:1


En torsdag, 4 augusti 2016, en av semesterns sista skälvande dagar tog jag mig ut till Västra Frölunda på jakt efter en hällristning som skulle finnas mitt bland villorna på väg ut mot Fiskebäck.


Jag spikade platsen enligt plan, parkerade bilen och fotgick c:a 100 m till en liten björkdunge mellan Traneredsvägen och villatomterna, där såg jag direkt den långsmala hällen.


Framme vid hällen ser jag att det större av två skepp är, för mig, en mycket ovanlig ristning. Hela skeppet är försänkt i klippan, alltså inte som vanligt endast ristade konturer. 


Först slog mig tanken att det var en ”fusk-ristning” gjord i modern tid, men den tanken slog jag snabbt bort. Man känner tydligt igen älvkvarnar och på hällen fanns många sådana. Älvkvarnarna tillsammans med information på RAÄ:s hemsida gör att jag såklart ser denna hällristning som äkta.


Hällristningar är svåra att datera. I skandinavien är de flesta gjorda under bronsålder. Man tror också att vissa ristningar är gjorda under yngre stenåldern.  Det är en grov datering men vad som står helt klart är att de är mycket gamla.


Hällen är c:a 4 x 1 m och bestående av 2 skepp, 1 djurfigur och 41 älvkvarnar.  Skeppen är 190 cm resp 55 cm långa. Det större skeppet har helt uthugget skrov emedan det mindre skeppet är ristat i konturer.

Det mindre skeppet är lite otydligt, kanske äldre, och därför svårt att upptäcka.  Djurfiguren, som enligt RAÄ saknar synlig kropp och endast har  svans ben och huvud, har jag svårt att uttolka. Jag tycker mig se ett fotavtryck av människa eller kanske av ett djur. Älvkvarnarna är som brukligt 3-5 cm diameter och 0,5-1 cm djupa.

______________________________________________

Björkdungen, här ser man tydligt hällen.

Hällen.

Här ser man nederst det större skeppet med helt uthugget skrov. Överst syns det mindre skeppet otydligt.

Det övre, något otydliga, skeppet med hjälpmarkering. Notera älvkvarnen mitt i skeppet vid relingen.

Älvkvarnar.

Här är den ristning som RAÄ menar är ett djur som saknar kropp. Jag ser möjligen ett fotavtryck.  Helt klart är emellertid att det är en ristning gjord av mänsklig hand.

Ett svep över hällen.

Ristningar  å  Raneredsvägen  anno  2016