RAÄ Fornsök  -  Södra Härene 7:1


En söndag i maj 2012 gjorde jag mig en utflykt till Lundskullen, 4 km norr om Vårgårda, på jakt efter en hällkista.


Här fanns parkering samt en blek informationstavla, vilket jag blev glad för. Lundskullen är också ett gravfält från   järnåldern, men det visar sig att trakten var befolkad långt tidigare då hällkistan dateras till senare delen av yngre stenåldern 2300-1800 fKr. (strax efter att stenarna i Stonehenge restes)


Längst bort på kullen mot väster fann jag hällkistan. Den ligger inte på högsta punkten vilket jag hade förmodat då jag studerat kartan inför utflykten.


Hällkistan byggdes för att ge plats åt flera döda, där de satts eller lagts ned. I gravar som denna kan ha begravts upp mot ett 60-tal eller fler individer ur en familj, eller från en gård.

Gravfältet ligger 4 km norr om Vårgårda, håll ögonen mot öster, då ser du gravfältet på kullen, sväng höger.

Det är tydligt att se kontinuiteten här, jorden brukas än idag, 4000 år sedan hällkistans folk.