RAÄ Fornsök   -   Västra Frölunda 35:1 (Hällkistan)

RAÄ Fornsök   -   Västra Frölunda 150:1 (Stensättningen)


Det är söndag 1:a maj 2016, jag har just hedrat arbetarnas dag genom att läsa en kort skrift om Fredrik Sterky, Socialdemokrat, fackföreningsman och tidningsman. Sterky var bl.a med om att grunda Landsorganisationen, LO.


1:a maj och solen hade under förmiddagens lopp börjat dominera himlen och temperaturen närmade sig  +15ºC, vilket gjorde min längtan ut till någon historisk hållpunkt i tillvaron att vila mig vid mycket stark.


Efter en snabb undersökning av lokala lämningar beslöt jag mig för att söka upp en hällkista i V:a Frölunda. En lämning som enligt kartan ligger helt centralt i V.a Frölunda, på en hög ås som moderna människor, med hjälp av mycket dynamit, brutalt låtit genomskära för att ge plats åt en trafikled.  Graven ligger inte mer 100 meter från det fula djupa sår som Västerleden medfört, trafikbruset stör säkerligen de gravlagda.


Här på åsen, bara 50 m från hällkistan, fann jag också en stensättning, denna grav är betydligt yngre jämfört med hällkistan, vilket berättar för oss att här har människor verkat under lång tid.


Hällkistan antas vara anlagd under yngre stenåldern, jag gissar vid ~ 1500 f Kr, emedan stensättningen på samma ås dateras till perioden mellan yngre bronsålder och tidig järnålder, alltså någon gång mellan ~ 500 f Kr och år 0.

E6/E20, Västerleden mot väster, efter Radiomotet sväng av mot Näset, tag sedan första vänster och parkera på p-platsen vid Tofta Äldrecenter.

Tag sedan gångbanan som följer äldrecentrets östra fasad tills du kommer i höjd med centrets södra gavel, tag då vinkelrätt gångbanan väster, antydan till stig finns mot hällkistan, c:a 60m, sedan ser står du vid kistan.

Alltid lika spännande att söka sig fram till historiska lämningar från forntiden, här har människor gått för 3500 år sedan, precis som jag gör idag 2016, för att göra ett besök vid graven till en anförvant. 

HÄLLKISTAN

Från söder.

Från norr.

Hällkistan är svårt skadad, antagligen av gravplundrare. Några hällar ligger utkastade runt högens sidor och flera är säkert bortforslade och använda till något lokalt byggprojekt, kanske har en bonde funnit hällarna lämpliga som grundstenar eller kanske som en bro över något vattendrag i närheten, vem vet?  Spännande ändå att se en hällkista som ligger kvar i sin hög, vanligt är ju annars att de är helt frilagda.

De enda hällar jag kunde finna som fortfarande stod upp i sina ursprungliga lägen var de som bildade ingången till kistan.

Jag vandrar upp mot hällkistans ingång, känns magiskt att gå här i mina förfäders fotspår, känns nästan som att jag har sällskap.

STENSÄTTNINGEN

En grav i form av en stensättning kan vara svår att upptäcka i naturen, vet man inte vad man letar efter är chansen liten att man ska notera den. De är oftast flacka och övermossade och smälter då lätt in i omgivande terräng. Dessa gravar består oftast av några lager sten som lagts över den dödes brända ben, ofta tillsammans med några gravgåvor. Ofta har man lagt en krans av stenar runt stensättningen, en s.k kranskedja. Vid denna grav kunde jag skönja rester av kranskedjan i västra delen av stensättningen.