RAÄ Fornsök   -   Göteborg 142:1


Under många år har jag känt till hällkistan i Kallebäck, har redan besökt den två gånger. Det var dock innan jag bestämt mig för att dokumentera mina historiska utflykter. Således bestämde jag att idag, 7 januari 2016, åter besöka kistan under en utökad lunchrast.


Kistan kallas i folkmun för Kung Rings grav, själv väljer jag att ge denna muntliga tradition stor trovärdighet. Hällkistan ligger i närområdet kring min bostad, närmare bestämt vid Delsjö Golfklubbs banor, faktum är att ett hål ligger endast 100 m från kistan.


Då jag närmar mig kistan fylls jag åter med respekt för mina föregångare, de visste att välja vackra platser åt sina hädangångna. Man kan än idag se resterna av den hög som en gång täckte hällkistan.


Man slås av att denna kista är anlagd med ovanligt stora hällar, stora till ytan och tjockleken. Idag finns fem vägghällar kvar, två på varje långsida samt gavelhällen. Inga takhällar finns kvar och jag misstänker att att, förutom takhällarna, så saknas även minst två vägghällar från den ursprungliga anläggningen. Troligtvis ligger de som broar över mindre vattendrag i omgivningen.


Att nalkas denna hällkista är en speciell upplevelse då den ligger inom stadsplanerat område med golfbana, bostäder och Gaisgården som närmsta grannar. Oftast då man besöker hällkistor är man mer ensam med kistan en bit ut på vischan.


Man får i fallet med hällkistan i Kallebäck , trots sitt utsatta läge, ändå vara tacksam över att den har lämnats i fred och än idag i nådens år 2016 erbjuder en tydlig bild av vår historia från tiden 2400–1500 f Kr.

Från riksväg 40 strax väster om Göteborg, tag av mot Saab Space/Ruag, och sedan direkt vänster mot Burger King,  följ sedan skyltar mot Delsjö Golfklubb.


100 m. efter golfklubbens parkering, håll så höger och kör ytterligare 100 m. till parkeringen.


Skyltning och vidare vägvisning finns.

Närmar mig här Kung Rings grav. Platsen är vald med omsorg, har säkert varit en vacker öppen plats även då graven anlades.

Här syns de fem vägghällar som finns kvar. Jag gissar att kistan ursprungligen varit en ytterligare häll längre.

Resterna av högen som en gång täckt hällkistan är tydlig.