RAÄ Fornsök   -   Skallsjö 34:1  (hällkistan)

RAÄ Fornsök   -   Skallsjö 34:2  (röset)


Då övriga familjen, en eftermiddag i januari 2016, besökte släkt i Floda passade jag på att ta mig en titt på några fornlämningar som jag spanat in nyligen.


En hällkista skulle finnas strax invid Nääs slott, liksom alldeles i närheten också ett antal tätt liggande högar.


Jag var sent ute, klockan var närmare tre när jag hittat fram och parkerat bilen. Visste att jag hade max 1h 30 min på mig innan mörkret skulle falla, och vinden var iskall, så jag småsprang fram mot den höjd jag bedömde att hällkistan skulle ligga på. Kändes precis som i forna dagar då man spikade en kontroll under en tävling, jag gick rätt på kistan!


En stor kista var det, jag räknade till 26 st vägghällar, endast en av takhällarna fanns kvar, nedrasad. Övriga takhällar ,gissar jag, ligger som broar i markerna här omkring, bönder har alltid gillat takhällar. Jag stegade upp måtten som visade sig vara 8 x 2,5 m. Hällkistan ligger, som vanligt är, högst upp på en hög höjd och har säkert varit den finaste plats man kunde finna då man anlade graven någon gång under yngre stenåldern alternativt i början av bronsåldern.


Granne med hällkistan ligger också ett stort röse, anlagt i den efterföljande epoken bronsåldern alternativt i början av järnåldern. Röset är, som nästan alltid för dessa gravar, delvis förstört av gravplundrare.


Dessa två gravtyper visar att här har människor bott och levt under långa tider. Gravar före megaliterna vet vi mycket lite om, men det är ju högst troligt att människor bebott platsen långt innan man började anlägga megalitgravar.

E20 från Göteborg, strax efter Floda sväng höger mot Nääs slott. C:a 2 km efter Nääs slott, tag vänster vid skylt mot fornlämning, parkera. Skylt och vägvisning finns.

Jag har just fått syn på hällkistan, tar genast fram kameran och närmar mig sakta, samtidigt som jag vill springa av ren nyfikenhet !

En stor kista var det, räknade till 26 vägghällar, den inrasade och enda kvarvarande takhällen syns längst bort i bild. Bilden är tagen från kistans ingång som ligger rakt mot söder.

Man undrar vem som fått denna kungliga sista viloplats. Någon uppburen person måste det så klart ha varit, eller kanske en kvinna? Gravar som denna återanvändes ofta under långa tider och kunde i bland rymma kvarlevor efter mer än 100 personer.

HÄLLKISTAN
RÖSET

Svårt att fånga röset på bild, men det ligger här mitt i bild.

Provar med filmkameran i stället....blev det bättre?

Här syns i alla fall plundrings-gropen tydligt.

Men de två gravtyper vi ser här visar att här har människor levt från 2400 f Kr - år 0. Lika troligt som det är att platsen var bebodd tidigare än 2400 f Kr är det att platsen fortsatte att vara bebodd efter högarnas och rösenas tid.


Helt säkert är i alla fall att platsen är bebodd idag, i nådens år 2016, då jag själv med egna ögon kunde konstatera att det lyste i fönstren på en liten gård nedanför berget med hällkistan. Samtidigt kunde konstateras att delar av de gamla fornåkrarna än i dag brukas, då de omgärdades av ett helt modernt  elstängsel.