RAÄ Fornsök   -   Marbäck 18:1


Å yrkets vägnar på väg hem från ett projekteringsmöte i Jönköping 29 oktober 2015 passade jag på att göra ett historiskt nedslag i Ulricehamnstrakten. Känns extra skönt att vandra i dessa trakter då jag på mödernet härstammar från dessa trakter.


Väl framme parkerade jag bilen och till min glädje fanns en informationsskylt med vägvisning.  Efter 100 meters promenad bland stora granar kom jag ut på en åker. Mitt på åkern fann jag hällkistan.


Kistan är hyfsat intakt, dock finns bara en takhäll kvar. Förutom takhällen består kistan av 23 hällar, och den har varit täckt av jord eller stenröse under forntiden. Dateringen blir 2400-1500 f Kr.


När kistan upptäcktes 1888 fann man bl.a dolkar, pilspetsar, skrapor, yxa, spån av flinta samt två lerkärl. I ett av kärlen fanns avtryck av vete.


Fick en fin stund tillsammans med hällarna mitt på den vackra lilla åkern i skogen.

Kör söderut från Ulricehamn på väg 157, 500 m efter södra infarten till Marbäck, tag av höger, efter 500 m parkera mitt för ett ensamt hus på vänster sida, promenera 100 m norrut enligt skylten vid vägen.

Hällkistan mitt på åkern.

Kammarens slut, den s.k. gavelhällen.

Den enda kvarvarande takhällen, kanske har fördjupningen på den använts vid offerriter, så som en  skålgrop.

Nalkas graven från väster....en stenåldersmänniska syns i solens skugga....

Från väster mot öster.