RAÄ Fornsök   -   Horla 3:1


I samband med en utflykt till Horla kyrka passade jag på att söka upp en hällkista som jag hittat på RAÄ:s sida ”Fornsök”.  Kistan ligger endast c:a 400 m öster från kyrkan längs med vägen som leder ner till Säveån.


Det visade sig vara en av alla dessa små anonyma lämningar som jag tror få människor besöker. Just av anledningen att dessa anonyma lämningar finns i så pass stor omfattning och att de ej på något sätt lyckats skapa sig ett namn eller några som helst rubriker i media gör att de blir helt eller näst intill helt bortglömda.


Jag för min del uppskattar dessa lämningar lika mycket, om inte mer, just för att de är anonyma och knappast besöks över huvud taget.  Jag känner att dessa lämningar förtjänar samma respekt som de mer namnkunniga gör.


Här vid just denna grav har människor stått och sörjt sina anhöriga för kanske 3000 år sedan och de har varit precis lika ledsna och sorgsna som de som stått vid mer namnkunniga gravar från samma tid.


Känns mycket fint att hedra dessa bortglömda själar som har anknytning till denna grav genom ett besök och en stunds kontemplation.

Strax norr om Hol längs E20 mellan Alingsås och Vårgårda, tag av österut mot Horla. Parkera vid Horla kyrka och fotgå 400 m österut längs vägen.  För att ”spika” kistan rekommenderas GPS och koordinater.

Här tror jag mig funnet graven!   De brukar ju alltid ligga på någon höjd eller en kulle, även om just den här graven ligger i en sänka ned mot Säveån så ligger den samtidigt på en ”lokal” förhöjning.....om jag nu har rätt i mitt antagande att den ligger här framför mig.

Japp, jag verka ha gissat rätt, den här hällen/stenen verkar misstänkt lik en sidohäll i en hällkista.

Jo då, här finns fler hällar som tydligt visar på att här har mina förfäder byggt en hällkista, hällarna ligger rakt efter varandra i räta vinklar.  Helt otroligt att jag nu i nådens år 2016 tydligt kan se resultatet av deras stora kunnande i stenbyggeri som gjordes för c:a 3000 år sedan.  Man undrar hur länge våra nutida enkla gropar så som gravplatser kommer att kunna studeras om ytterligare 3000 år??

Inte helt lätt att se att detta är en 3000 år gammal hällkista om man inte vet vad man letar efter !!