RAÄ Fornsök   -   Lindome 4:1


Dagens utflykt var ställd mot Lindome, eller närmare bestämt till ett område mellan E6 och Fageredssjön. Här skulle finnas ett antal olika lämningar från flera tidsperioder på en ganska samlad yta.


Första målet var en hällkista som visade sig vara mycket skadad. Lämningar ovan jord var obefintliga, kunde endast ana en liten höjd i marken. Trots dess anspråkslöshet fick jag en fin stund i naturen och möjligheten att hedra dessa tidiga släktingar vid sin grav.


Vid utgrävningar på 1910 talet fann man en urna med brända ben. Detta tyder på att graven har återanvänts under brons- eller järnåldern, vilket inte är ovanligt för hällkistor.

Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. För att sedan finna lämningen måste jag hänvisa till karta och kompass.

Inte mycket till synliga lämningar, men här stod människor för kanske 4000 år sedan och sörjde en anhörig.

Några små stenhällar i dagen.