RAÄ Fornsök   -   Rödbo 5:1


Söndagen den 3:e februari 2012 kände jag ett behov att besöka någon plats med historia från våra förfäder. Valet föll på Hakereds fornborg. På något konstigt sätt känner jag mycket för de släkten som kämpat på i en hård verklighet, före oss. Jag är säker på att vid tiden för denna borg, för c:a  1500 år sedan, var det otroligt hårt att leva.

Mot denna bakgrund känner jag stor vördnad och respekt för dessa människor.

Hakereds fornborg ligger i ett område med mycket historia då det under långa tider varit en gränsbyggd. Det finns flera grannborgar i området då det varit viktigt att här på gränsen stå stark emot Norrbaggen.

Rakt över Nordre älv mot nordost ligger platsen för det gamla Kongehälle. Kungahälla omtalas som kungsgård redan på 900 talet, och blev sedermera Bohusläns första stad och var på 1000-talet en av Norges strategiskt viktigaste städer.

Här fanns förutom stadsbebyggelse en kastal som senare byggdes om till ett Augustinerkloster (1180). Resterna av klostret på Klosterkullen kan beskådas än idag.

Snorre Stulasson skrev på 1200 talet "att det icke fanns någon mäktigare stad i hela Norge på den tiden."

Från Göteborg mot Kungälv, tag av mot öster, Kongahällavägen, kör ett par km sedan finns en liten avtagsväg med en liten parkeringsyta. Sedan blir det promenad 300 meter.

Här är första ögonkontakten med borgen, tydliga rester av en mur, fantastiskt att stenarna ligger kvar här efter alla år som gått sedan borgen var i bruk. Man undrar vilka människor som byggt borgen, och från vilken omgivning de kom.

Funderar också på om just denna borge har utsatts för angrepp någon gång och iså fall om de i borgen klarat livhanken......

En murrest till, spännande, ska se om jag kan avgöra borgens omfattning genom att följa  murarna. Uppskattningsvis är borgbergens omfattning c:a 400x300 m , och begränsas av stup och branta sluttningar mot alla håll utom mot öster och söder. Två längre vallar om c:a 60 meter vardera är tydligast,  båda vallarna synes har haft ingång.

En naturlig svacka i terrängen som förstärkts med mur. Det är mycket sten här i skogen, men jag bedömer att en hel del har försvunnit under senare tider och använts till betesmurar och andra byggnadsverk vid bondgårdar i omgivningen. Samma stenar som anfäder släpat upp till borgen har senare släkten släpat ner till åkrar och ängar.

Från fornborgens topp har man idag utsikt över Nordre Älv, Bohus fästning och Ragnhildsholmen. På tiden då borgen var aktiv hade man säkert 360° fri sikt. Träd och vegetation var antagligen mindre påträngande för 1500 år sedan, och nödvändig uthuggning gjordes säkert också då fri sikt var väsentligt för säkerheten på borgen. Här ovan dagens vy mot öster.

Dagens vy mot norr.

Dagens vy mot nordväst, man kan se Nordre älvs krökning just efter Ragnhildsholmen.