RAÄ Fornsök   -   Grovare 2:1


Jag börjar få svårt att här tydligt beskriva tillfället för mina olika utflykter med minnen från dessa.  Jag gör utflykter så pass ofta att jag har svårt att hinna med att redovisa dem här.


Av datumet för just denna utflykt kan man avgöra att den utfördes under semestern 2019.  Och visst, jag minns tillfället som sådant, men inte några övriga detaljerade observationer i samband med detta.


Hur som helst - jag hade tagit mej till Grovare kyrkoruin,  c:a två mil nordväst om Ulricehamn.
Under 1700 talets senare hälft drev stiftsledningen i Skara linjen att de närliggande församlingarna,  Fänneslunda, Grovare och Härna skulle göra gemensam sak i frågan om sina kyrkor. 


Man menade att församlingarna nu skulle ge upp sina gamla och slitna kyrkor för att i stället resa ett nytt gemensamt guds-hus.
Det dröjde dock ända in på 1870 talet innan ett nytt kyrkbygge kom igång och detta kom att bli ett bygge endast för Fänneslunda och Grovare församlingar. 


Ety Härna församling beslutade att trots allt behålla sin gamla vackra kyrka - heder åt 1800 talets Härna- församling  !!

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

OK - det är 2021 - föreslår att man matar in Grovare i GPS:en.

SVENSKA KYRKAN

Berättelser om kyrkor i Skara stift.

https://www.kyrkoguiderskarastift.se/skarastift_436.html

Härna kyrka av idag !

Grovare  kyrkoruin  anno  2019

Genom sammanslagningen av Fänneslunda församling och Grovare dito kom som sagt en ny gemensam kyrka att byggas under 1870 talet.   Härna församling hade ju den goda smaken att behålla sin anrika gamla kyrka. 


Då den gemensamma kyrkan stod klar visade det sej att man hade dubbla uppsättningar av exempelvis nattvardssilver och dopfuntar.  Man beslöt att behålla allt i den nya kyrkan.


Således har man i dagens Fänneslunda-Grovare kyrka två medeltida dopfuntar. Man har löst det så att barn från Fänneslunda socken döps i Fänneslunda gamla kyrkas dopfunt emedan barn födda i Grovare socken döps i Grovare gamla kyrkas dopfunt.    En riktigt bra lösning tycker undertecknad.

Dopfunten

Dopfunten från Grovare är av sandsten och tillverkad under 1100 talet i två delar.


Upphovsman är stenmästaren Andreas skola. Han är känd till namnet genom att han signerat två av sina dopfuntar, nämligen de som ursprungligen tillhört Gällstad och Finnekumla kyrkor, idag förvaras de på Statens Historiska Museum.


Cuppan är cylindrisk och livet är indelat i åtta arkadfält föreställande kristna symboler och scener.

Enligt gammal tradition hade Grovare kyrka stått “sedan syndafallet”, vilket i detta faller skall uppfattas  som sedan 1100 talet.


Grovare gamla kyrka var en enkel och liten kyrka och den saknade torn, den var byggd av gråsten som fogats samman med kalkbruk.

När Grovare och Fänneslunda nya gemensamma kyrka så byggdes 1874 förlades den symboliskt vid gränsen mellan de båda socknarna.


Samtidigt lämnades de båda äldre kyrkorna helt åt sina respektive förfall.   Detta öde drabbade merparten av  våra svenska medeltidskyrkor under 1800 talet.


Det var tidens melodi helt enkelt.  Man tänkte framåt - modernism - utveckling, precis som under 1960 talet då många av landets stadskärnor förstördes.

När kyrkan så revs 1837 lämnades högar av sten kvar på platsen.   Det dröjde till mitten av 1940 talet innan en utgrävning av kyrkan blev av.  I samband med denna konserverades hon.   


Bilden här ovan är tagen från väster efter avslutad konservering 1943

Här står jag vid ingången till Grovare gamla kyrkas kyrkogård  -  i detta nådens år 2019.

Svårt att urskilja kyrkans plan här - hon är ju helt igenväxt !  


Bilden är tagen från långhus mot kor (från väst mot öst) - man kan ana ena muren från ett vapenhus i höger bildkant.

Några överflygningar över Grovare kyrkoruin.