RAÄ Fornsök   -   Erska 8:1


Återigen är jag ute på historiesafari. Det är tisdag en mulen dag i juli 2015, övriga familjen är i på några dagars resa i Tallin.  Hade jag inte varit så flygrädd hade jag säkert varit med i Tallin, där finns ju mycket intressant svensk och estninsk historia att studera.


Men som sagt, ensam på ett gravfält från järnåldern är ju inte fy skam det heller.


Gravfältet omfattar 80 små högar, 40 runda stensättningar och 3 treuddar. Treuddar är ju som ni säkert vet, tre-sidiga stensättningar med insvängda sidor.


De små högarna ligger tätt ihop, kraftig vegetation av blåbärsris och ormbunkar gör det lite svårt att se gravhögarna.


Gravfältet har säkert utgjort begravningsplats för befolkningen i en närbelägen gård eller by under järnåldern. Troligtvis har detta gravfält använts tills dess att man efter kristendomens införande började begrava sina anförvanter på den intilliggande kyrkogården (Erska kyrka).


Dessa små högar är sannolikt brandgravar som ju var det vanligaste gravskicket under järnåldern.

600 m söder om Sollebrunn på väg 190, tag höger, följ skyltning mot Erska kyrka, parkera på kyrkans p-plats, informationsskylt finns.

Här ligger en hög inne på den kristna kyrkans vigda jord. Man undrar vad den gravlagde hedningen egentligen tycker om det.