RAÄ Fornsök   -   Klövedal 105:1


I samband med en utflykt till Dösen i Valla på Tjörn, passade jag under hemvägen på att besöka gravfältet i Pilane. 


Har varit i Pilane vid ett tillfälle per år under en längre period då där varje sommar hålls en konstutställning i det fria med världsstjärnor från hela världen.


Allt från mindre skulpturer till hela byggnadsverk sätts upp mitt i den sköna naturen.  Kring konstverken strövar en stor flock får. En fantastisk tillställning att se dessa verk mitt i naturen, rekommenderas.


I utställningsområdet norra kant ligger gravfältet. Har många gånger vid besöken bland konstverken tänkt att få visa dessa gravlagda min stora  vördnad, men det har varit svårt att få familjen att stanna kvar ytterligare någon halv-timma, efter en halv-dag bland konstverken.


Gravfältet omfattar gravar av flera typer, högar med kransstenar och centrumsten, domarringar, och resta solitära stenar.  Gravfältet dateras således till järnåldern 500 f Kr - 1050 e Kr.


Det är en fantastisk upplevelse att vandra mellan gravarna och att tänka på hur dessa människor framlevt sina liv här på Tjörn för si så där 2000 år sedan.På Tjörn, kör väg 169 mot Skärhamn, efter 6 km tag höger mot Kyrkesund, var beredd efter c:a 7 km, tag vänster vid den lilla skylten mot Pilane. Sedan är det bara 600 m kvar, stor parkering på höger sida, informationsskylt finns.

En fantastiskt fin stenkrets med centrumsten.

För att erhålla bästa möjliga bild valde jag att filma med solen i ryggen vilket medförde att min smäckra skugga synes vandra omkring tillsammans med mig bland gravarna.

Denna grav har två centrumstenar, enligt mina erfarenheter hittills är detta en ovanlighet. Man funderar kring orsaken till dessa två stenar, kan det vara så enkelt som att här vilar två människor.....vad vet jag, dock är ofta sanningen av enkel natur.

Pilane gravfält är mycket vackert, de visste att välja värdiga platser till sina anförvanters sista vila under järnåldern, de hade god smak.

Gamla gravar i kvälls-sol.

Mot sydväst och en dalande sol.

Tvilling-stenarna !

Reviderad 191006 med ny flyg-film.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Pilane  gravfält  anno  2015

Dessa människor har ju stått exakt på samma plats som jag har satt mina fötter idag, intill en gravhög, 7 december 2015, fascinerande!

______________________________________________

Filmat 191006.