RAÄ Fornsök   -   Hol 4:1


Söndagen 6:e maj 2012, och jag är i Hol. Detta är en trakt full av fornlämningar, efter att ha studerat en stormanshög någon halvtimma vandrade jag vidare till ett gravfält.


Ett stort fällt med små gravhögar som ligger tätt intill varandra. Det här är med största säkerhet begravningsplats för flera generationer. Man brukar datera gravfält som detta till yngre järnåldern, men man kan inte veta med säkerhet exakt tidsepok, möjligen kan gravskicket förekomma även under bronsåldern och även senare i järnåldern.


I anslutning till gravfältet ligger också flera högar från bronsålder, bl.a. Store Hög, vilket visar på områdets långa kontinuitet.


Hur som helst, det är en fantastisk lämning att vara på, jag fylls av vördnad för dessa människor som vilar här. De levde under en tid som innebar ett hårt liv jämfört med det liv jag själv framlever. Jag kan nog inte ens föreställa mig de påfrestningar av väder, hårt arbete, brutal rättsskipning samt krig, som dessa själar hade att övervinna under sin livstid.

Hols hed återfinns utmed E20 mellan Alingsås och Vårgårda, det finns vägskylt med kringla vid E20.

Området kring Hol förtjänar egentligen en helt egen sida med tanke på gravfältets långa kontinuitet och dess många olika lämningar från flera epoker.  Ytterligare info ang övriga lämningar i Hol finns att studera på närliggande sidor, STORE HÖG och Domarringen i Hol.


Uppe på en ås norr om Hols kyrka ligger ett stort fornlämningsområde, Hols gärde. Här återfinns en stor mängd fornlämningar från bronsålder och fram till medeltid.  Inte mindre än åtta stora gravhögar från bronsåldern finns inom området.


En av dessa är Store hög, dessutom finns fem gravfält från järnåldern, en domarring, resta stenar, hålvägar och stora områden med spår efter medeltida jordbruk. Hol har troligtvis haft en central betydelse i denna trakt. Namnet skrevs på 1330-talet Hool, och antas betyda just ”kulle, rund höjd', kanske syftar det på Store Hög.


En annan intressant uppgift är att kyrkoherden Anders Berghelin 1705 berättade att ”De gamle i Hool talar om att  fordom skulle det funnits ett Hof, en stor Sal, Aula eller ett Templum” i Hol. Mycket spännande tycker jag, och mina tankar går till ritplatser under hednatiden, kanske fanns ett Ubsola i Hol där man blotat och dyrkat asar.....

Då jag gjorde denna utflykt, anno 2012, hade jag inga särskilda planer kring dokumentation av lämningarna.  Detta har gjort att jag endast har ett fåtal foton kvar.  Minns även att jag tog en ganska lång filmsekvens då jag vandrar fram över gravfältet.  Denna film har jag tyvärr inte lyckats återfinna i mitt digra arkiv, men jag har inte givit upp, kanske dyker den upp på denna sida i framtiden.   

Musiken i denna lilla film från Hols vikingatida gravfält spelas på en replika av en lur från samma epok.   


Musiken spelas på en kopia av Osebergsluren som år 1903 hittades i anslutning till en stor gravhög på Osebergs gård vid Oslofjordens västra strand i Norge.

OK, nu i skrivande stund är det år 2018 och jag har gjort ett återbesök vid gravfältet.  Den ursprungliga filmsekvensen har jag tyvärr ej lyckats återfinna.  Dock har jag nu äntligen skaffat mig en drönare (som jag länge längtat efter) för att bättre kunna beskriva de lämningar av vår gemensamma historia som jag besöker.


Filmen här nedan är min första (eller egentligen min andra) med hjälp av drönare.  Just denna dag var tyvärr ganska blåsig men jag bestämde mig för att ändå pröva min kära lilla drönare.  


Min drönare är en billig variant som ändå har alla de avancerade funktioner som de mer kostsamma dito har.  Den har till och med en onödigt hög-upplöst kamera, 4K klarar den !   Dock saknar min lilla drönare en ganska viktig funktion.....den har ingen ”gimbal”, d.v.s. ingen fysiskt gyro-stabiliserad kamera.


Denna brist gör att (särskilt under blåsiga förhållanden) filmerna blir en aning ”guppiga” då drönaren kämpar emot vindstötarna.


Min nästa drönare kommer (trots att de är dyra) definitivt vara utrustad med en gyro-stabiliserad kamera (bidrag emottages tacksamt).         

2012

2012

FILM  ANNO  2018

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

THE VIKING NETWORK   http://www.viking.noMUSIK FRÅN CD "Drømte mig en drøm" PUBLICERAD AV DEN DANSKA HISTORISKA TIDSKRIFTEN  -  SKALK  -  https://www.skalk.dk/da/

Reviderad 180826 
med drönar-film !

Det förekommer många gravtyper på Hols gravfält.  Här vid järnålders-gravfältets östra kant står en rest sten.  Bilden tog jag vid ett återbesök år 2016.