RAÄ Fornsök   -   Stala 1:1


I samband med en vintrig utflykt till Hagadösen på Orust passade jag på att ta en titt på ett gravfält i Hoga (samt även den närliggande Hogastenen och ett par domarringar).


Då man kommer upp för den långa backen upp mot gravfältet slås man av den vidunderliga utsikten. Horisontlinjen är den samma idag som den var vid tiden då man anlade dessa gravar, för kanske 2000 år sedan. Då det är snö på marken och övertorvning förekommer kan jag endast hitta några av de större gravhögarna, men jag är nöjd och glad ändå. Platsen är oerhört vacker i det vintriga landskapet.


Gravfältet är 190 x 60 m och omfattar 8 högar och 17 runda stensättningar. Gravhögarna är inte undersökta men med stor säkerhet kan man anta att de är brandgravar, vilka blev allt vanligare under järnåldern.

Väg 160 norrut från Varekil, efter c:a 4 km tag vänster vid skylt ”Runsten”, kör 500 m och parkera, info-skylt finns.