RAÄ Fornsök   -   Skepplanda 22:1


En lördagsförmiddag 28:e maj 2016 begav jag mej mot Skepplanda. Trakten här omkring har en spännande historia, jag tänker kanske särskilt på vikingatiden, men platsen har varit bebodd kontinuerligt sedan bronsåldern.


Skepplanda ligger invid Grönån, sju km uppströms från Göta älv. Ytterligare tre km uppströms Grönån ligger två fornborgar. Vidare finns, norr om Grönåns utlopp i Göta älv på Örnäsberget,  ytterligare en fornborg med uppsikt över Göta älv. Och mitt emellan dessa tre borgar ligger Alfhems kungsgård.


Området kring de tre fornborgarna som omsluter kungsgården i Alvhem är mycket intressant. Vem eller vilka tillhörde borgarna, och kan Alvhem ha varit centrum i något kungarike för kanske 1 500 år sedan?

Det var hit som C.O Fast ville förlägga Beowulfs Örnnäs,  till Örnäsberget där fornborgen sydväst om kungsgården låg.


Helt klart ett område med mycket spännande historia. Men åter till 2016 och min historiska utflykt. Siktet var idag inställt på ett gravfält från järnåldern. Dess placering, helt nära Skepplanda kyrka till trots, var ej självklar att hitta i naturen. Men efter en stunds promenerande i markerna kom jag ut på ett gärde som låg högt och sluttande mot nordväst och ut mot dalgången där Grönån flyter, en perfekt plats för ett gravfält tänker jag.


Och strax kunde jag konstatera att jag funnit gravfältet, en mängd låga högar fanns utmed hela sluttningen. Gravhögarna har skadats av långvarigt betande av gärdet och i vissa fall är de nästan helt bort-odlade. Vid tiden då gravfältet användes brändes de döda på bål på platsen där graven byggdes.

Parkera vid Skepplanda kyrka. Följ stigen som löper utmed kyrkogårdens norra sida. Fortsätt i samma riktning över det halvöppna gamla gärdet ytterligare 150 m, här öppnar sig ett gärde och här ligger gravfältet. Informationsskylt finns.