RAÄ Fornsök   -   Habo 73:1


Ofta är de små, nästan osynliga och bortglömda fornlämningarna de allra finaste.


En torsdag i augusti 2014 tog jag en promenad med målet inställt på ett gravfält vid Lilla Slätthult i Västergötland alldeles i området där mina egna rötter på fädernet finns, i närheten av Furusjö, c:a 30 km. nordväst om Jönköping.  Där skulle finnas en domarring.


Det var inga som helst problem att hitta fram till platsen, lite svårare blev det dock att identifiera själva domarringen.


Gravfält ska enligt RAÄ bestå av 8 fornlämningar.  Dessa ska bl.a. utgöras av domarringar.  I nom gravfältet  finns också enstaka små klumpstenar, vilka möjligen kan ha ingått i ytterligare domarringar.


Gravfältet är i nordost skadat av en grustäkt samt kringskuret av kringliggande åkrar som med tidens gång troligtvis medfört bort-odling av gravar och monument.


De stenar jag hittar är kraftigt övermossade och svåra att upptäcka och identifiera så som delar av historiska monument.


Jag lyckas till slut identifiera en ganska tydlig stenkrets och blir i vanlig ordning varm inombords, då jag får möjlighet att en stund kan visa de grav-lagda min vördnad.


Tänk att få kunna uppleva bara en liten, liten kort stund av samvaro med dessa tidiga människor under deras egen tid, vid deras egna boplatser ...

Från Furusjö tar man sig upp i samhället, söker efter vägen mot Moon, tar av höger under järnvägen mot Lilla Slätthult.


Mitt för gården Slätthult viker man av till vänster på en traktorstig, går 100 meter tills man ser en liten stuga, då viker man av in i skogen 25 meter, sedan är man på plats.

Hur såg landskapet ut då?  Odlade man samma åkrar som ligger här omkring idag?  Var finns deras boplatser?


De bör ju ha bott här alldeles i närheten..... mina förfäder.

______________________________________________

Här hittar jag den första lite större stenen, varpå jag strax kunde förstå att stenen var en del av en liten oansenlig domarring (se filmen här nedan) .

Jag studerar här en liten oansenlig domarring i trakterna av mina egna rötter i Västergötland.