RAÄ Fornsök   -   Hulterstad 15:1


Semester på Öland 2013, övriga i familjen rider Islandshäster, då passar jag på att göra ett besök i Sveriges historia. Jag var på väg mot Triberga då jag fick syn på detta stora röse, alldeles bredvid vägen. Bestämde genast att besöka röset på väg hem från Triberga.


Triberga fornborg var så pass intressant att jag hamnade i tidsnöd, vilket gjorde att jag endast kunde göra ett kort besök på röset, sedan i ilfart till stallet och Islandshästarna.


Röset kallas Gösslunda Rör och är en del i ett gravfält med ytterligare ett antal lämningar. Här finns, förutom röset, en rund stensättning, två rektangulära stensättningar och en rest sten. Lämningarna härhör från olika tidsperioder, där röset troligtvis är äldst.


Fin känsla att stå här, ensam på ett gravfält från forna dagar, och blicka ut över allvaret, man blir rörd.

Röset ligger alldeles invid vägen, 5 km från Bårby mot Alby, svårt att missa, informationsskylt finns.

Gösslunda Rös, med en rest sten till vänster.