inget RAÄ-nummer då lämningen finns i Danmark •


Under en semesterdag, 16 juli 2012, på Bornholm fick jag en stund för mig själv. Vi var på utflykt till Ekkodalen som är en stor sprickdal som sträcker sig 12 km från Vallensgård Mose genom Alindingen och ända ut till Bornholms nordostkust.


Ekkodalen är en stor turistmagnet med egen turist-anläggning med restaurang med tillhörande faciliteter, gott om turister är det också. Ekkodalen har sitt namn efter de goda förutsättningarna som finns att höra sitt eget eko, vilket ger att det ljuder ett frekvent ho-hoande hela tiden.


Jag passade på att besöka Gamleborg som finns bara några hundra meter från turistanläggningen, emedan övriga  familjen ägnade sig åt glass. Jag fick trots den begränsade tiden jag hade till förfogande en fantastisk stund på borgen. Den visade sig vara jämförelsevis välbehållen med tydliga murrester kring de båda ingångarna. Till och med fanns vissa mindre fragment kvar med ytbeklädnad av huggen kalksten (härstammar från en stor reparation som gjordes c:a 1100 e Kr). Norra porten var under restaurering, vilket jag högaktar danska Naturstyrelsen för.

Parkera vid Ekkodalens turistanläggning som ligger 4 km norr om Aakirkeby. Sedan promenad några hundra meter till borgen, skyltning finns.

På väg till Gamleborg, passerar tvärs igenom Ekkodalen.

Sydvästra porten, notera ytbeklädnaden av fint huggen sten, den kan vara ursprunglig alternativt stammar den från förstärknings-arbeten som gjordes på borgen c:a 1100 e Kr.

Gamleborg är den äldsta borgen på Bornholm, byggd c:a 750 e Kr och var säte för kungen av Bornholm vid tiden.  Man vet inte vem som byggde borgen, men den är omskriven c:a 890 e Kr av Wulfstan of Hedeby som var en handelsman. Han skriver att Borgholm hade sin egen kung på Gamleborg.

Helt säkra dokument finns som visar att borgen var aktiv under Harald Blåtands regeringstid (940-986 e Kr).


Borgen har varit aktiv mellan Vikingatid och Medeltid (750 -1050 e Kr). Borgen mäter c:a 270 m lång och 110 m  bred, och har portar i norr och i sydväst.


Utgrävningar på 1950 talet bekräftade att borgen har sitt ursprung under Vikingatiden. Man fann även att platsen har varit befäst redan under yngre järnålder. Själv anser jag det helt naturligt, att det på platsen funnits mänsklig aktivitet långt tidigare än så. Borgen har ett högt läge med god utsikt och har naturliga skydd i form av höga klippor på stora delar av borgens omkrets.

Sydvästra porten.

Parti av sydvästra muren, sedd från utsidan. Man bedömer att murarna har varit upp emot 6 m höga, mycket sten har transporterats bort från borgen sedan dess.

Västra vallen.

Svårt att, på foto, tydligt återge det höga stup som löper längs delar av västra vallen.

Västra vallen.

Östra vallen.

Borggården.

Norra porten under restaurering.