RAÄ Fornsök   -   Alskog 9:1


Semester på Gotland 2010, 27° varmt, Linda och Klara badade vid Ljugarn. Då passade Frida och jag på att ta en titt på Gålrums gravfält vid Olajvs på östra Gotland.


Gravfältet har lämningar från olika tidsperioder, här finns 110 runda stensättningar, 8 skeppssättningar, 5 gravhögar/rösen, varav ett röse som kallas Digerrojr mäter hela 30 meter i diameter och 4 meter på höjden. Högarna och skepssättningarna dateras till yngre bronsåldern, emedan de övriga små högarna är lagda under järnåldern.


Den här historiska utflykten gjordes innan jag hade fått idén att samla och dokumentera fornlämningar, samt att publicera dessa.  Därför är detta gravfält inte utförligt undersökt från min sida,  kanske återvänder jag hit en gång.


Själv gör jag bedömningen att skeppssättningarna på detta gravfält hör till de som byggdes före skeppssättningarnas storhetstid under järnåldern. Här är avståndet mellan stenarna mycket litet, de står tätt intill varandra, vilket skulle kunna tyda på att de är byggda så långt bak i tiden som under bronsåldern. Bara en egen teori, vem vet??

På väg 144 , 1,5 km väster om Ljugarn, tag vänster, tror att det är skyltat här ifrån, kör ytterligare 1,5 km, sedan är du på plats.

Här är det gott om små högar/rösen, dessa har lagts under järnåldern och är säkerligen brandgravar.

Skeppssättning som rests under yngre bronsåldern.  Borta vid skogsbrynet syns Digerrojr, även denna har lagts under yngre bronsåldern.

Skeppssättning.