- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

GÅNGGRIFTER

Vid radbyn i Karleby ligger gånggrifterna framför respektive gård så som de gjort under 5000 år.

På Falbygden finns 203 säkra gånggrifter vilket motsvarar nästan 70% av alla gånggrifter i Sverige. Övriga gånggrifter i Sverige hittar man i Halland, Bohuslän, Skåne och på Öland.  Jag menar att denna koncentration av tidiga gravar i södra Sverige och avsaknaden av sådana i mellansverige/Mälardalen är ett, bland många, tydliga tecken på att kulturriktningen i vår del av värden har gått  från söder mot norr.  I Mälardalen återfinns främst yngre gravar från järnåldern.


De största gånggrifterna i Sverige ligger på Falbygden. Skandinaviens största gånggrift, Ragnvalds grav ligger i Karleby Socken i Falköpings kommun. Den har en 17 m lång kammare och en 13 meter lång gång, ett av stenblocken väger 26 ton!

Gånggrift är en megalitgrav som består av stora stenblock som är ställda så att  de bildar en gravkammare och har en tvärställd gång som leder in till kammaren. Kammaren och gången bildar en T-formad plan. Gravkammaren var ursprungligen täckt av en hög. Gånggrifterna ersatte dösarna och byggdes runt 3350-3200 f.Kr.Gånggrifter är byggda av särskilda mästare och enbart för ett litet urval av befolkningen, dåtidens elit eller aristokrati. Vid undersökningar påträffas ofta en stor mängd människoben vilket tyder på att dessa monument var familjegravar för många generationer.  Gånggrifterna har ursprungligen varit täckta av jord och torv som bildat en hög där endast takhällen varit synlig.

Del av akvarell, Ferdinand Boberg 1936, gånggrift vid Luttra i Västergötland.