GAMLA KARTOR

Här kommer ett urval av de tidigaste kända kartorna över Sverige - Skandinavien att presenteras. Kartorna visas här i kronologisk ordning med kortfattad beskrivning av kartan och kartografen. Sidan kompletteras löpande allt efter som jag finner nya kartor. Upplösningen på kartorna kan variera, men strävan är att komma över kartor i hög upplösning.

Genom att klicka på kartorna öppnas de i nytt fönster i större format med högre upplösning.

 
Schondia - 1532
Jacob Ziegler

Jakob Ziegler (Jacobus Zieglerus), föddes omkring 1470 i Landau an der Isar, Bayern. Ziegler var teolog och matematiker samt hade ett stort kunnande inom kartografi. Ziegler var bekant med många framstående skandinaver, bland annat ärkebiskopen i Sverige, Johannes Magnus (bror till kartografen Olaus Magnus). Antagligen är det med stöd av uppgifter, som dessa skandinaver lämnat, som han utgav en skildring av Stockholms blodbad, och senare även en beskrivning av Norden. Denna beskrivning av Norden fick namnet ”Schondia” och utgavs 1532 vari  kartan över Skandinavien här ovan ingick. Ziegler dog någon gång augusti 1549 i Passau, Bayern.

Jakob Ziegler

Carta Marina - 1539
Olaus Magnus

Olaus Magnus, född i oktober 1490 i Östergötland, var en svensk präst i Uppsala, samt diplomat, humanist, etnolog och kartograf.  Olaus var bror till den svenske katolske ärkebiskopen Johannes Magnus.

Efter att ha tjänstgjort som kanik i Uppsala och Linköping, vistades han 1520 i Stockholm, och blev då vittne till Stockholms blodbad . Ungefär vid denna tid utnämndes han till kyrkoherde där.


Ett av Olovs stora arbeten var ”Carta Marina”, en karta över Norden, se ovan. Han fick möjlighet att arbeta med kartan genom sin överordnade patriarks frikostighet och kartan kom att ges ut 1539.  ”Carta Marina” är den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden och Baltikum. På kartan finns två öar utritade som inte existerar i verkligheten.  Mellan Orkneyöarna och Färöarna finns en ö kallad "Tile" utritad, man tror att det mytiska landet Thule avses här.  Vidare utanför Murmansk finns ön "Insula Magnetum", som man på den tiden trodde vara platsen för den magnetiska nordpolen.


Olovs nästa stora verk var ”Historia om de nordiska folken” som är en litterär fortsättning på hans arbete med kartan ”Carta Marina”.   I ”Historia om de nordiska folken” finns många illustrativa träsnitt och det enkla språket gör verket till en unik skildring av hur människorna levde i Norden under 1500 talet.  Den beskriver seder, bruk, boskap och naturförhållanden och i verket finns också en karta över Norden, se svartvita kartan ovan.


Både Johannes och Olaus Magnus har kallats de första svenska humanisterna och till deras förtjänster räknas bland annat att de ökade intresset för Norden och de nordiska folken på kontinenten.

Olaus dog 1 augusti 1557 i Rom och begravdes i Santa Maria dell’Anima i Rom, den tyska nationalkyrkan. Olaus grav-monument försvann förmodligen vid en restaurering 1774.

1572 utgavs en nytryckt ”Carta Marina” av Lafreris där kartan var handfärgad. I Kungliga biblioteket i Stockholm finns ett färglagt exemplar av Lafreris, och färgerna anses vara samtida.


(Antonio Lafreiri var kartograf och förläggare 1512-1577)

Det finns inte något bevarat porträtt av Olaus Magnus, men troligtvis är detta en avbildning av honom. Jag har inte lyckats spåra var denna avbildning finns, jag återkommer i ärendet.

Historia om de nordiska folken - 1555
Olaus Magnus
Svecia et Norvegia - 1595
Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (Gerhard de Kremer) född 5 mars 1512 i den flamländska staden Rupelmonde (i nuvarande Belgien ) var en nederländsk kartograf. 


Mercator intar en framskjuten plats i 1500 talets geografiska och kartografiska historia.  Bland annat är han upphovsman till en en projektionsmetod för framställning av kartor och sjökort som var mycket framgångsrik och användes av kartografer under flera århundraden. Metoden bär hans eget namn, Mercator-projektionen. Vidare var det Mercator som myntade ordet atlas för att beskriva en samling av kartor. För utom kartor var han också delaktig i konstruktionen och tillverkningen av jordglober och himmelsglober.


Trots Mercators rykte som kartograf, kom hans huvudsakliga inkomstkälla från hans hantverksskickligt tillverkade vetenskapliga och matematiska instrument.


Han dog 2 december 1594 i Duisburg som en respekterad och förmögen medborgare. Han är begravd i stadens största kyrka, Saint Salvatorus.

Gerardus Mercator

Svecia, Dania et Norvegia - 1626
Anders Bure

Anders Bure, född 14 augusti 1571 i Säbro, var en svensk matematiker, krigsråd och kartograf. Han har kallats ”Den svenska kartografins fader”.


Om Anders Bures utbildning är inget känt, han nämns som kanslitjänsteman 1602. Han arbetade för kung Karl IX med bland annat översättningar av olika kungliga genealogiska dokument.  Han hade även ett antal diplomatiska uppdrag i bl.a Ryssland 1605, han deltog även i fredsunderhandlingarna vid Knäred 1613.


Mycket lite är känt om Bure som person, och man känner endast till ett fåtal av hans astronomiska och geografiska arbeten. Men att dessa måste haft en betydande omfattning kan man förmoda då man studerar hans första karta från 1626 som bevarats till vår tid. Man kan då konstatera att Bure varit en skolad geograf och kartograf av mycket hög rang.


Anders Bure dog 4 eller 24 februari 1646 i stockholm.

Kejsardömet

Österrike

Kejsardömet

Österrike

Sverige

Sverige

Sverige

Anders Bure

Karta ur arbetet ”Historia om de nordiska folken” 1555.

ALLMÄNT  OM  KARTOR