Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. Gå sedan till fots på stigen mot väster 100 m, sedan borde du se minnesstenen.

RAÄ Fornsök   -   Kållered 26:1


Här gick gränsen mellan Danmark och Sverige på 1500-talet. Just här vid bäckövergången i Flabäck utanför Lindome hölls tre viktiga gränsmöten åren 1591, 1601 och 1603. I Riksarkivet finns brev och inlagor som visar hur underhandlingarna bedrevs. De svenska ombuden i Kållered och de danska dito i Kungsbacka. Huvud-förhandlingarna fördes muntligen på en bro slagen över den lilla bäcken Flabäcken.


Förhandlingarna 1603 rörde bl.a den infekterade frågan om rätten till sköldemärket Tre kronor. Vid detta möte var huvudpersonerna hertig Karl (blivande Karl IX) och

Kristian IV.


Vidare avhandlades vid detta möte en fredsgaranti som Sverige ställde på Danmark, denna garanti avstyrktes av Kristian IV, men hans självständiga riksråd beslöt att fred mellan länderna skulle gälla.


Känns mycket spännande och speciellt att stå här idag drygt 400 år senare, bäcken flyter fortsatt stilla under Fläbäcksbron.