RAÄ Fornsök   -   Säve 50:1


Fornborgen ligger på Källeberget, som i sin tur ligger på Skändlaberget. Det är en fornborg som får anses vara välbevarad, då det finns ganska många tydliga rester från murade vallar.


Känslan är magisk när man går invid en sådan mur, jag sätter mina fötter där människor för många många år sedan satt sina.


Flera sidor, främst i söder är branta otillgängliga, övriga sidor på borgen har varit förstärkt av murade vallar. I sänkan innanför muren finns ett sankt område där man troligen fick sitt färskvatten.

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.

Vid foten av västra branten, borgen var säkert svår att angripa här ifrån.

Här går jag in i borgen via det som verkar vara ingången. Mest har jag fokuserat på stenar, vilket gör filmklippet lite enehanda.

Utsikten.