RAÄ Fornsök   -   Fuxerna 7:1


Som traditionen (min alldeles egen) bjuder, helgar jag åter igen söndagen åt en utflykt med historiska förtecken. Resan går mot Lilla Edet, närmare bestämt mot en fornborg som lär finnas på höjden vid Tösslandagården, alldeles invid Göta älvs östra strand. Just Tösslandagården förtjänar en helt egen sida här på SSH (Steffes Svenska Historia) visar det sig, då den tycks ha en väl dokumenterad historia.


Då jag väl funnit rätt vägövergång över E6, rundade jag snart kröken på grusvägen och såg Tösslandagården där framme. Inne på gårdsplan stod en man med full biodlar-utrustning, jag vevade ner rutan för att fråga om jag möjligen var på rätt plats, kände han möjligen till fornborgen?  Han blev tyst i tre sekunder medan han tänkte, sedan sade han,  - parkera där borta vid ängen, så byter jag om och följer med dig och visar borgen.  Ibland blir man överraskad över att det finns så fina och vänliga människor i den annars så hårda och kalla värld vi lever i,  - stort tack, sade jag.  - Tord heter jag, sade Tord.   - Steffe heter jag, sade jag.


När jag parkerat kom Tord gående mot bilen, - du kanske vill se gården först?  - Mycket gärna sade jag!


Gården har anor från 1300 talet, 1550 togs gården upp som skattehemman. Nuvarande huvudbyggnad byggdes 1780 och gården ligger på sin ursprungliga plats. Huset är fullt av gamla böcker, jordbruksverktyg, köksutrustning mm. Hit kommer jag säkert igen!


Men nu mot borgen. Tord som är några år äldre än jag, men smärt och smidig, älgar iväg upp för den branta sluttningen mot borgen. Jag är redan genomsvett då han sänker tempot för att inte missa borgen. Det dröjer inte länge förrän vi ser de första spåren efter murar, snart står vi på borgens utkikspunkt med en magnifik utsikt över Göta älv. Givetvis hölls skogen nere då borgen var aktiv, vilket torde givit 360° fri sikt.

E6 norrut, vid Lilla Edets norra ände, tag höger, kör ett par km parallellt med E6, tag första möjliga överfart över E6, följ grusvägen en dryg halv km, sedan höger, strax ser du Tösslandagården, parkera bilen, sedan gäller kartminne upp för höjden.

NORR

30 m

Borgen är liten och nästan kvadratisk, 30 x 30 m med insvängda sidor. Jag gör, mot bakgrund av borgens minimala yta, bedömningen att just denna borg främst har tjänat som en befäst utkiksplats. I borgen fanns säkert ingen plats för skyddssökande människor i övrigt och den saknar dessutom tillgång till färskt vatten. Här fanns säkert bara ett mindre antal beväpnade ”soldater” som kontrollerade trafik och ev trupprörelser på älven eller på marken under orostider. Allmänheten hade förhoppningsvis någon större fornborg på trakten att söka skydd i.


Tösslanda fornborg, liksom de flesta andra fornborgar är troligtvis byggd någon gång under yngre järnåldern, 0 - 1050 e Kr.


Av alla mina utflykter till fornborgar, var denna en absolut höjdpunkt, beroende på att borgens lämningar var tydliga och på det fina vädret, men kanske mest beroende på den trevliga visning jag fick helt gratis av Tord!

Första spåren efter borgen dyker upp, en tydlig kallmur, jag är redan genomsvett!    Notera de två skuggorna, troligtvis ett par Vikingar som går igen, en reslig och en tjock.

Mera sten, jag är överlycklig, det verkar Tord också vara!

En riktigt tydlig kallmur, jag tror att dessa stenar har legat så här på varandra i 1500 år, hisnande tanke!!

På muren, mot nordvästra borghörnet, utsikten börjar skönjas.

Denna lilla glipa av fri sikt är vad man möts av idag, i nådens år 2015, vid år 800 e Kr var här säkert fri sikt 360°.

Promenad på muren, nordvästra och sydvästra hörnet på borgen passeras.

BORGGÅRD