RAÄ Fornsök   -   Trollhättan 170:1


Söndagen 30 april 2017, jag är på väg mot Trollhättan och i första hand vill jag se dragrännorna som nyttjats av bl.a vikingarna för att dra skeppen landvägen förbi fallen i Göta älv.


Vidare var siktet inställt på två fornborgar och några ytterligare fornlämningar som jag memorerat vid tidigare studier på kammaren. 


Samtliga dessa fornlämningar finns i Älvrummets naturreservat som ligger precis invid Göta älvs västra sida, i höjd med Trollhättan centrum. Reservatet omfattar ett högt berg med vidunderlig utsikt österut. 


Det var inte utan att jag var lite rädd (för höjden och stupen) ibland, t.ex vände jag flera gånger då modet svek att gå ned mot älven på smala stigar.  Jag gick mest uppe på trygga berget en bra bit från stupen för att då och då göra små framstötar mot stupen för att kolla utsikten.


Efter en ganska lång och lite strävsam promenad tror jag att jag fann borgen. Hade endast tillgång till kartorna i iPhonen samt den kartbild jag hade i huvudet att gå efter.


Borgen visade inga självklara lämningar av vallar, endast fragment som lätt skulle kunna missas om man inte visste vad man letade efter.


I övrigt är inte mycket nytt att berätta om fornborgarna som företeelse, än att man tror att de flesta byggdes under folkvandringstid, c:a 400 - 550 e Kr.

_______________________________________________

Googla upp Älvrummets naturreservat i Trollhättan, mata sedan in uppgifterna i din GPS, följ den!  Parkering finns, skyltar finns, röset ligger alldeles invid gångstigen, således lätt att hitta.

Borgarna hade olika funktioner, vissa var byggda som en tillfällig hemvist dit den kringboende befolkningen flydde i orostider emedan andra bevakningsposteringar utmed  t.ex viktiga transportleder.


Jag skulle gissa att just denna borg på berget i Älvrummet är en bevakningsborg, även om jag inte lyckats bedöma dess omfattning så synes mig läget endast medge en mindre förskansning samt utsikten över Göta älv är perfekt.


Tilläggas skall att jag inte hittade dragrännorna, men jag tänker återkomma och finna dem.

På väg upp till borgen, här känns det nästan som att jag börjar komma fram men det visade sig vara en bra bit kvar.

Framme !

Borgens högsta punkt, perfekt utsikt över Göta älv, både mot norr och mot söder.  Kanske låg man här på mage och spanade en gång för si sådär 1500 år sedan, svindlande tanke....i dubbel bemärkelse.

Här en del av de sparsamma resterna av vallar jag kunde finna.

Ytterligare rester.

Ett svep söderut över Göta älv samt vidare promenad mot en vall.