Från Furusjö tar man sig upp i samhället, söker efter vägen mot Moon, tar av höger under järnvägen mot Lilla Slätthult. Då man anar Lilla Slätthult på vänster sida om vägen, spana efter björkallén till vänster, där är vägen.

RAÄ Fornsök   -   Habo 407


I samband med en utflykt till gravfältet i Lilla Slätthult tog jag en alternativ väg hem. Jag följde en liten väg som verkade oanvänd sedan länge. Vägen gick parallellt med stora grusvägen. Den lilla vägen hade en allé samt gick rakt mot Lilla Slätthult. Tänkte då genast att detta kanske var föregångaren till dagens väg.


Vägen norrut korsar senare järnvägen där stenmurarna längs järnvägen släpper luckor i murarna på båda sidor av järnvägen. 


Framför allt norra delen av vägen upplever jag lite som en hålväg. Inte undra på det då det ju är en väg som trampats av fötter av både djur och människot med tunga laster i många många år.


Efter studier på kammaren kunde jag av genast konstatera att den lilla väg jag funnit var den gamla vägen mellan Lilla Slätthult och Sätersfors järnbruk och stångjärnshammare.


Den väg som idag förbinder Slätthult och Furusjö samhälle är en ganska modern väg.


På Häradsekonomiska kartan från 1877 fanns ingen väg från Lilla Slätthult direkt till Furusjö, utan man fick snällt ta vägen via Sätersfors. 

Alternativt kunde man ju ta vägen åt andra hållet, via Stora Slätthult. Den vägen tycks ha samma sträckning idag som den hade 1877.

Häradsekonomiska kartan från 1877, nyare vägen mellan Lilla Slätthult och Furusjö (och även till Mon) i röd färg. Gamla vägen mellan Lilla Slätthult och Sätersfors förstärkt i grönt på original på kartan.  Vill du se en större bild på den fina kartan, klicka här.

Vägen i nordlig riktning, mot järnvägen.

Här korsar vägen järnvägen.

Man kan inte låta bli att imponeras av de mycket skickliga hantverkarnas arbete med denna spikraka stenmur som lades då järnvägen byggdes 1862 - 1863.

Tydlig avslutning av järnvägsmuren där vägen korsar densamma. Denna muravslutning visar på att den gamla vägen varit aktiv till åtminstone 1862 då järnvägen byggdes. 

Här ser man den gamla vägen i riktning mot Lilla Slätthult.  Vägen kantas av en björkallé, som i och för sig inte ser lastgammal ut men den lär härstamma från tiden då vägen var aktiv.