RAÄ Fornsök   -   Södra Ving 39:1


Borgen Fagranäs finns omnämnd i dokument från 1341, Fagranæs. Borgens läge är 500 m söder om den senare byggda borgen Vädersholm, intill Hökerum. Alldeles intill Viskan där den strax mynnar i sjön Mogden har borgen legat på en höjd.


Området är 100 m långt och de lämningarna som kan anas  är tre husgrunder. Strax intill finns också en stor kraterformad kulle vilken tros vara grunden till ett borgtorn.


Vid utgrävningar av fästet har man funnit en stor mängd armborstpilar och vapenfragment, vilket visar att borgen varit utsatt för upprepade angrepp.

6 km söder om Ulricehamn på riksväg 40, tag av mot Hökerum, efter en km tag av höger. Efter ytterligare 1 km tag av vänster, har för mig att där fanns en skylt, kör 500 m på den lilla grusvägen, där finns parkeringsplats. Gå till fots mot sjön Mogden, halvvägs framme vid sjön, titta åt vänster, då ser du en höjd, där är Fagranäs.

Fagranäs mot väster.

Fagranäs mot öster.

Stenar från borgtornet.