Gamleborg (Bornholm)                       120716

Ruddalens Fornborg                           120727

Hakereds Fornborg                             130203

Bårby Fornborg (Öland)                      130801

Triberga Fornborg (Öland)                 130801

Safjällets Fornborg                              130908

Börjefjällets Fornborg                         130914

Fornborgen på Källeberget                130921

Marebergets Fornborg                       131110

Rannebergets Fornborg                     131117

Borgerås Fornborg                             140421

Mössebergs Fornborg                        150704

Fornborgen i Backa                             150807

Fornborgen i Tösslanda                      150920

Kortedala Fornborg                            160313

Burshälls  Fornborg                            160416

Örnäsbergets fornborg                      160821

Fornborgen på Angertuvan                170121

Fornborgen i Biskopsgården              170211

Fornborg (1) Älvrummet                     170430

Fornborg (2) Älvrummet                     170430

Pikenborg                                            170313

FORNBORGAR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Begreppet fornborg avser oftast en försvarsanläggning avsedd som tillflyktsort i orostider. Man kan tänka sig att t.ex ett antal närliggande gårdar genom gemensam försorg anlade dessa. De flesta fornborgar är högt belägna och avgränsas med branta stup eller sakmarker på en eller flera sidor, medan de mer åtkomliga sidorna har kallmurade stenvallar som kan ha varit förstärkta med träpalissader. I vallarna syns i regel tydliga öppningar som varit portar, och i vissa fall finns även s.k förborgar.


De som ligger utmed viktiga farleder, vägar och vattendrag har sannolikt fungerat som bevakningsvärn och försvarsanläggningar. Dessa strategiskt mer välplacerade borgar har varit uppbyggda med kraftigare vallar och har fungerat som befästa skansar. Borgar som däremot varit svagt befästa och ligger isolerade har troligen varit tillflyktsorter i krig och orostider. Fornborgar förekommer även i plan terräng och är då oftast byggda i cirkelform, flera exempel på sådana borgar finns på Öland och Gotland.


Nordiska fornborgar antas ha varit i bruk från Kristi födelse till vikingatid, ett fåtal fornborgar tros även ha använts under medeltiden.  Kulmen i borgbyggandet var under den oroliga folkvandringstiden, 400–550 e Kr.


I Sverige finns totalt 1100 registrerade fornborgar, merparten ligger i mälarlandskapen.  Anledningen till den stora förekomsten av fornborgar i mälarlandskapen skulle enligt mig kunna bero på att detta område vid tiden  stod under täta angrepp, kanske både från väster och från sydväst. 


Jag menar att detta kanske visar på att det snarare var kungar från väster och söder som kom att lägga under sig Svearnas områden i mälardalen och inte tvärt om, vilket länge varit uppfattning i vår officiella historieskrivning.


Fornborgar förekommer även i Norge, i Finland och i de Baltiska länderna.  Danmark däremot saknar försvarsborgar, kanske deras värn varit uppbyggda av trä, s.k trelleborgar istället för av sten som i övriga Norden och kanske därför gått förlorade.

- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

Steffes   utflykter