RAÄ Fornsök   -   Lena 9:1


En varm och slö semesterdag, 23 juli 2016, beslöt jag mig för att aktivera mig.  Tänkte mig en historisk utflykt, inte för långt hemifrån och ej heller allt för omfångsrik eftersom jag kände att min energinivå var något begränsad denna dag.


Valet föll på en hällkista som ligger utmed Säveån vid Vittene mellan Alingsås och Vårgårda, inte långt från det fornlämningstäta Hol.


Hällkistan har givits namnet Drottning Disas grav men man vet inget om vem hon var som en gång för kanske 3000 år sedan fick komma till sin sista vila i den.


Hällkistan är åtta meter lång och drygt två meter bred och ligger på en hög kulle mitt i det stora åkerlandskapet som sluttar svagt ned mot Säveån i söder.


Enligt Lars-Olov Larsson, Vittene säteri 1983,  har troligtvis en häll (kanske en av de saknade takhällarna) hämtats från hällkistan att användas till brosten vid uthusbyggnaden vid Vittene säteri. 


Denna sten avser jag att eftersöka och dokumentera vid ett senare tillfälle - återkommer.

Från E20 mellan Alingsås och Vårgårda, tag av mot norr vid Hol. Efter 2 km vid Vittene tag höger och parkera vid vägen nästan direkt.  Du ser kullen till vänster om vägen, skylt finns.

HÄLLKISTAN

HÄLLKISTAN

BAKOM TRÄDEN HÄR LIGGER HOLS GRAVFÄLT

Mot söder.

Mot sydost.

Snart framme !

Hela kullen var beväxt med högt gräs. Jag trotsade alla råd jag fått genom alla tider kring fästingar och besteg kullen iförd kortbyxor och T-shirt.  Svårt att se kistan med allt gräs i vägen, jag blev lite besviken över detta faktum.  Men hur som helst, här står jag framför en c:a 3000 år gamal grav - som alltid i liknande situationer fylls jag av en stor känsla av samhörighet och kontinuitet - hisnande !

Vid mina studier hemma på kammaren gjorde jag denna skiss som är en avritning från Riksantikvarieämbetets dokument (Lena 9:1) från inventering på 1960 talet.

NORR

LIGGANDE HÄLL

Kullen med hällkistan mot norr.

Ett svep från kistans ingång uppe på kullen. Första gården som syns är Vittene säteri, strax därefter anas min trotjänare vid mina historiska utflykter, BMW 530iA, rak sexa på 250 hk med onödigt låg markfrigång.