RAÄ Fornsök   -   Klövedal 1:1


På väg hem från en tjänsteförrättning i Uddevalla tog jag vägen om Tjörn med siktet inställt på en fin dös som skulle ligga inte långt ifrån Valla kyrka, vilket den också visade sig göra (dösen i Valla). Efter besöket i Valla fann jag att jag nog skulle hinna med ytterligare en dös innan solen gick ned.


Visste att det skulle finnas en utåt Klövedal på vägen mot Kyrkesund. Med ett ögat på GPS:en och det andra på vägen, började jag närma mig platsen. Tidigare studier hade givit att dösen möjligen kunde vara synlig från vägen.


Då jag enligt GPS:en var framme kunde jag inte se röken av dösen. Efter några vändor fram och tillbaka på vägen bland villorna såg jag en misstänkt sten på en snårig liten kulle på höger sida vägen.


Parkerade bilen och greppade kameran och tog sikte mot stenen. Filmen redovisas nedan, och glädjen var mycket stor då jag insåg att jag funnit dösen.


Dösen i Klövedal är raserad, men fyra vägghällar står fortfarande upp. Således är dösen en s.k. runddös.


Takhällen står lutad mot en av vägghällarna. Man kan också ana vägghällarna till ingången. Vad jag inte kunde förstå var att omkring dösen fanns fler släta hällar än vad jag bedömer ha tillhört dösen.


På Tjörn, kör väg 169 mot Skärhamn, efter 6 km tag höger mot Kyrkesund, var beredd efter c:a 6 km, tag höger mot Toröd. Sedan måste jag hänvisa till karta eller GPS.

Jag står tyst vid dösen i några minuter och vill på så sätt hedra mina sedan länge hädangångna förfäder i denna grav.

Möjligtvis har det funnits något ytterligare stenmonument alldeles intill eller kanske de tillhör någon annan konstruktion tillhörande dösen. Detta behöver studeras vidare då tid finnes.

______________________________________________

Parkerar och tar mej i rask takt mot den förmodade dösen.

Enligt mej står här fyra vägg-hällar och lutandes emot en av dessa är takhällen.

Ett varv runt dösen på nära håll.

Här syns tydligt de fyra vägg-hällarna.  Takhällen å övre höger bildkant.