RAÄ:s karta som visa dösarnas utbredning i Sverige.  Länk till RAÄ:s webbplats för kartan.