RAÄ Fornsök   -   Stala 12:1


I samband med en vintrig utflykt till Hagadösen på Orust passade jag på att ta en titt på ett par domarringar i Hoga (samt även Hogastenen och ett närliggande gravfält).

Väl på plats kunde jag konstatera att dessa två domarringar är kraftigt skadade, förmodligen har man någon gång i tiden försökt flytta på stenarna för att komma åt att odla jorden mer bekvämt. Ett par stenar tycks saknas, kanske har man lyckats forsla bort dessa.


Hur som helst, är det en skön känsla att stå i domarringen och blicka ut över horisonten, samma horisontlinje som ringarnas byggherrar såg för si så där 2000 år sedan.


Med stor sannolikhet är domarringar är en gravmarkör, även om några menar att de är tingsplatser, kanske har de tjänat båda dessa syften. Dessa två domarringar i Hoga är ej undersökta men troligtvis rymmer de brandgravar då detta gravskick blev allt vanligare under järnåldern.


Den bördiga dalgången nedanför domarringarna har brukats alltifrån stenåldern fram till våra dagar. Hoga och Vräland anses vara ortsnamn med förhistoriskt ursprung, Vrä- syftar antagligen på bäcken mitt i dalgången. Bäcken var under järnåldern betydligt större än nu och då troligen seglingsbar.

Väg 160 norrut från Varekil, efter c:a 4 km tag vänster vid skylt ”Runsten”, kör 500 m och parkera, info-skylt finns.

Lite svårt att urskilja stenarna, men de finns där i en komplett ring om nio stenar. De har med stor säkerhet legat precis som de gör idag i kanske 2000 år, vilket gör upplevelsen magisk att här stå i nådens år 2015.

Traditionsenlig respekt visas här för de hädangångna.

Trotjänaren och mitt resesällskap på mina historiska utflykter!