RAÄ Fornsök   -   Hol 5:1


Söndagen 6:e maj 2012, och jag är i Hol. Detta är en trakt full av fornlämningar, efter att ha studerat en stormanshög någon halvtimma och ett gravfält lika länge, kom jag till en domarring.

En ganska oansenlig domarring, men samtidigt en helt fantastisk lämning.


Domarringar byggdes i spannet mellan äldre bronsålder till till och med järnålder. Man har olika uppfattningar kring vad varför stenkretsarna byggdes och vad de haft för funktion. En uppfattning är att de är gravplatser, en annan att de är tingsplatser. Sedan finns dom som menar att de kunde ha haft en dubbel funktion, gravplats och tingsplats. Själv föreslår jag lite försiktigt att kanske alla dessa tre funktioner förekommit.

Hols hed återfinns utmed E20 mellan Alingsås och Vårgårda, det finns vägskylt med kringla vid E20.

Uppe på en ås norr om Hols kyrka ligger ett stort fornlämningsområde, Hols gärde, här återfinns en stor mängd fornlämningar från bronsålder och fram till medeltid.  Inte mindre än åtta stora gravhögar från bronsåldern finns inom området. En av dessa, Store hög, dessutom finns fem gravfält från järnåldern, en domarring, resta stenar, hålvägar och stora områden med spår efter medeltida jordbruk. Hol har troligtvis haft en central betydelse i denna trakt. Namnet skrevs på 1330-talet Hool, och antas betyda just ”kulle, rund höjd', kanske syftar det på Store Hög. En annan intressant uppgift är att kyrkoherden Anders Berghelin 1705 berättade att ”De gamle i Hool talar om att  fordom skulle det funnits ett Hof, en stor Sal, Aula eller ett Templum” i Hol. Mycket spännande tycker jag, och mina tankar går till ritplatser under hednatiden, kanske fanns ett Ubsola i Hol där man blotat och dyrkat asar.....

Då jag gjorde denna utflykt hade jag inga särskilda planer kring dokumentation av lämningarna. Detta har gjort att jag endast har fåtal foton kvar.

Området kring Hol förtjänar egentligen en helt egen sida här, men jag väljer att grovt skissa dess historia med utgångspunkt från Store Hög i Hol. Mer info om Hol finns att läsa på sidorna som omfattar de olika lämningar jag funnit här, och finns på närliggande sidor, Store Hög och Gravfältet i Hol.