RAÄ Fornsök   -   Lundby 110:1


Idag efter avklarad ridning på Råda for jag direkt ut till Hisingen. Hade gjort en del förstudier på kammaren för att kunna genomföra en hastig utflykt till Burshälls fornborg på berget ovanför Toleredsskolan. Som ni förstår ligger denna fornborg hyfsat centralt i dagens Göteborg, alldeles intill skola och bostadshus. Detta läge gör att borgen är ganska välbesökt av motionärer till fots och på cykel, trots detta har de fina murresterna inte skadats nämnvärt.

Borgens läge är mycket högt, jag fick mig ett bra träningspass uppför de branta sluttningarna, genomsvett då jag kom till topps.

Burshälls fornborg är ganska stor, c:a 400 x 300 m och, som sagt, belägen på ett högt berg som stupar brant mot väster, söder och öster. Mot norr, där berget är mest framkomligt finns murar, sammanlagd längd ca 350 m. På norra sidan finns ett smalt avbrott i muren, kanske har här varit en ingång. Inom fornborgens område fann jag flera små sanka områden vilket tyder på att tillgång till vatten funnits då borgen var i bruk.

Burshälls fornborg har ett perfekt läge då den är helt ointaglig från tre väderstreck, endast mot norr krävdes försvarskonstruktioner.

Området norr om fornborgen genomkorsas av flera vällagda stengärdsgårdar som har tillkommit i modern tid, antagligen ligger i dessa mycket sten från fornborgens kallmurar.

Parkera vid Toleredsskolan, vid hyreshuset alldeles öster om skolan finns en tydlig stig som går upp mot berget, efter 250 m tag stigen åt vänster mot toppen. Väl uppe på toppen finns vidare vägvisning mot murarna.

Borgen från söder, helt ointaglig härifrån verkar det.

Första mur-kontakt!  En mycket lång kontinuerlig mur, fantastiskt att den ligger här än i dag om än nedrasad och urplockad.

Kan detta varit en ingång?  Eller är det en sentida smitväg?

Inne på borgområdet på väg mot söder för att kolla in utsikten över Göteborg.

Närmare kanten vågar jag inte gå, har du bra syn kan du se två våghalsiga vikingar längst ut på klippan.