RAÄ Fornsök   -   Ulricehamn 25:1


Min morbror Göran, han har varit min stora idol jämte bl.a Steve Jobs, Peter Gabriel och några ytterligare få under hela min uppväxt. Göran mötte döden torsdagen den  23 februari anno 2012.


Den 2:a november 2018, alla helgons dag, kände jag en stark önskan att åter vara tillsammans med Göran en stund.


Körde således mot Ulricehamn längs Riksväg 40 mot Vist kyrka där han vilar.


På väg mot Ulricehamn tycktes det mej också dyka upp ett annat resmål som jag en längre tid haft på agendan, Tvärreds kyrkoruin.


Jag gjorde således först ett intressant besök vid just Tvärreds kyrkoruin, och här erfor jag min första drönar-krasch då den helt på egen hand flög in i ett av de höga träden som omgärdade kyrkogården (glömde att kalibrera kompassen).


Någon timma senare, då jag också hunnit med att umgås med Göran en stund så enades Göran och jag om att det nu var dags för mej att bege mig mot Brunns kyrkoruin  innan mörkret skulle falla.  Ruinen ligger inte långt från Görans viloplats i Vist.Då jag parkerat bilen invid den gamla kyrkogårdens grind kunde jag, om jag vred huvudet aningen åt höger även se Brunns nya kyrka som tronar där på en hög höjd 200 meter söder om den gamla dito. Den nya kyrkan invigdes 1893.


Så öppnade jag grinden av järn och steg in på Brunns gamla kyrkogård.  Kändes lite som att gå rakt in i 1100 talet.


Brunns gamla kyrka byggdes under 1100 talet alldeles invid Brunnsbäckens södra strand c:a två km. väster om Ulricehamn/Bogesund.  Av denna gamla kyrka återstår idag endast en ruin.


Den gamla kyrkan bestod ursprungligen av ett långhus med ett full-brett rakt kor. Byggmaterialet var grovt huggen gråsten.  Åtminstone under kyrkans senare period var fasaden också putsad.


Kyrkan byggdes om år 1697 då långhuset förlängdes med 12 alnar österut (c:a 7,7 m.) och året efter tog man upp större fönster.  Skälet till att man gjorde fönsterförstoringar var såklart att an ville få in mer ljus i kyrkorna.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Mitt råd är att med hjälp av GPS, då du är i närheten av Ulricehamn, att taga sikte på Brunn kyrka.  Då du kan se 1800 tals-kyrkan, sikta då på att ta dig 200 meter norr härom (finns en väg fram till den gamla kyrkan) och du skall då finna henne.

Undertecknad menar att kyrkorna efter att man förstorat fönsteröppningarna kom att förlora en viktig komponent från sin medeltida prägel. Fönsterförstoringar drabbade nästan alla våra medeltida kyrkor vid denna tid.


Brunns gamla kyrka besparades dock vederstyggelsen av ett torn som så många andra medeltiskyrkor idag tvingas leva med.


Kyrkans vapenhus byggdes så sent som vid början av 1800 talet.


Mot slutet av 1800 talet var Brunns gamla kyrka i ett så dåligt skick att man beslöt bygga en ny kyrka.   Den nya kyrkan kom att byggas år 1893 endast 200 meter söder om den gamla.


I samband med det nya kyrkobygget lämnades Brunns gamla kyrka till sitt förfall.


Både predikstolen och altartavlan från den gamla kyrkan flyttades till den nya dito och båda dessa finns där (i den nya) än idag. 


Även dopfunten från den gamla kyrkan, vilken stammar från 1200 talet,  står idag i Brunns nya kyrka.

Brunns  kyrkoruin  anno  2018

Ett av gångjärnens tappar. 

Ett flygfoto taget med min första drönare, Yuneec Breeze, mot söder.   Notera Brunns nya kyrka på höjden.

Här ovan, en mycket vinglig flygning med min Yuneec Breeze som kämpar mot hård vind.

Min uppriktiga heder till er som var här långt före mej.

Kyrkan från söder, före rivningen.  Fotot togs 1893 av Sanfrid Welin.

En grind  till 1100 talet.

Mot nordost.

Kyrkans ingång genom vapenhuset.    Vapenhuset byggdes sent i kyrkans vardande, i början av 1800 talet.

Långhuset mot öster.   Altaret kan anas framme i koret.

Mycket glädjande att se dessa förstärkningar av väggarna kring koret.  Osäker på vem som känner denna omsorg om våra historiska lämningar.   Ulricehamns kommun ?  

Brunns nya kyrka syns här genom de båda fönstren i gamla kyrkans vapenhus.

Här syns Brunns kyrkoruin från Brunns nya kyrkas kyrkogårdsmur.