RAÄ Fornsök   -   Mölndal 51:1


På en höjd över Möldal, 500 m söder om Öis gården ligger Börjefjäll fornborg.


Det är en borg som i vanlig ordning erbjuder fantastisk utsikt, denna gång över Mölndal. Tänker mig att då borgen var i bruk var säkert Mölndalsån mycket bredare och seglingsbar. Här i från kunde man lätt kontrollera trafiken.


Fornborgen mäter c:a 250 x 250 m och är belägen på en hög bergrygg med skydd av branta stup söder och väster, övriga vädersträck var förstärkta med vallar av sten.


Kör av riksväg 40 vid skylt mot Saab Spece, fortsätt förbi Öis gården och parkera bredvid vägen i höjd med  vattenverket. Hitta sedan en lämplig stig mot högsta punkten på berget rakt väster ut, c:a 250 m.

På väg upp mot borgen, denna spricka i terrängen är full av sten som tidigare legat som skyddsvall högre upp.

Stigen passerar rakt över en gammal stenvall.

Promenad på en försvarsvall.

Utsikten över Mölndals centrum.