RAÄ Fornsök   -   Kållered 27:1


Denna fornborg visade sig vara en sådan borg som inte visar några tydliga lämningar alls. Dessutom var naturen mycket tät på platsen vilket gjorde noggranna undersökningar svårt att genomföra. Och jag bedömer dessutom att en del av borgområdet är bortsprängt på södra sidan vid ett gammalt stenbrott.


Jag nöjde mig då med att konstatera att arkeologer före mig gjort sådana fynd att platsen anses säker som fornborg.

Den 20 m långa stenvall som enligt Riksantikvarie-ämbetet skulle finnas på borgens västra sida antar jag vara så pass övertorvad att den längre ej kan skönjas.


Tog mig mödosamt upp på högsta punkten, tog ett fotografi, varefter jag avslutade utflykten, hyfsat nöjd ändå.

Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. Gå sedan till fots på stigen mot väster 80 m, sedan tar du den smala stigen till höger som rundar själva borgen, sök dig mot högsta punkten.

Vy från borgens högsta punkt mot söder. Då borgen var aktiv föreställer jag mig att man huggt ut all skog på sluttningen runt borgen så att fri sikt erhölls i alla väderstreck.

Möjligen övertorvad rest av stenvall, tyvärr är fotot mycket dåligt.