RAÄ Fornsök   -   Mörbylånga 17:1


Under sommarsemestern 2013, på Öland, tog jag mig friheten att göra ett snabbt besök på en av Ölands Trelleborgar, Bårby fornborg.


Det visar sig vara en fantastiskt naturskön plats, och det känns som det brukar, när jag närmar mig mycket gamla lämningar, storslaget och svindlande. Här har människor långt före mig vandrat upp mot borgen i orostider för att söka skydd. Jag föreställer mig att den vy de då såg, i stort sett ser ut som den jag möts av här i nådens år 2013. Med den ganska stora skillnaden dock, att de förutom kring-liggande natur, också såg en flera meter hög kallmurad borg framför sig, jämfört med låga vallar som finns kvar idag.


Bårby borg byggdes troligen under folkvandringstid, men har utnyttjats ända fram till 1600 talet. Under medeltiden förstärktes borgen då Öland utsattes för härjningar av bl.a baltiska pirater.


1 km söder om Bårby, väg 136, på höger om man kommer norrifrån. Borgen syns från vägen, parkering och informationsskylt finns.

Här vandrar jag fram, mot borgen som idag syns som en förhöjning i det annars släta landskapet.

Bårby borg är den enda öländska fornborg där en naturlig brant utnyttjas. Den halvcirkelformade borgen avgränsas i väster av landborgskanten.

Bild från informationsskylten. Skiss som visar hur borgen kan ha tett sig då den var i bruk. Den raka delen behövde inte befästas då stupet vid landborgskanten är mycket högt.

Något skakig panorering inifrån borgen, man ser bl.a ingången och bort emot landborgskanten.

Ingången från utsidan.

Ingången från vallen mot norr.

Parti med bevarad kallmur, kan det tänkas att denna mur är ursprunglig, i så fal si så där 1500 år gamma! Ursprungligt murverk är kallmurad kalksten. Vid förstärkningar under medeltiden hade man lärt sig att mura med kalkbruk som bindmedel. Spår av detta har man funnit vid ingången, som troligtvis hade ett murat valv. Vid utgrävningar har man gjort ett stort antal fynd, det äldsta är ett romerskt mynt från kejsar Justinianus tid (518-527 e Kr).    Stenen till borgen kommer troligtvis från ett stenbrott 400 m väster om borgen.

Vallen.

Promenad på norra vallen.

Vid landborgskanten.

Landborgskanten.

Här står jag på vallen alldeles intill ingången och spanar österut. Precis samma panorama torde mött dem som stod här stridsberedda för 1500 år sedan, känns i magen än idag.

Till och med från dagens relativt låga vallar kan man se Kalmar sund mot väster.