RAÄ Fornsök   -   Asklanda 39:1


Söndagen 10 januari 2016 var en riktigt tråkig söndag. Den fina snön som hade kommit för två dagar sedan höll på att förvandlas till en tjock matta av blöt gröt och himmelen var grå. Detta i kombination med att det var just söndag gjorde mig en smula deprimerad.


Kände då att jag hade behov av att återkoppla till vår historia genom att göra ett studiebesök till ett par gamla kyrkor.


Jag inledde med ett besök vid Asklanda kyrka utanför Vårgårda. Asklanda kyrka har stått på sin plats sedan snart 900 år. Kyrkan byggdes på 1100 talet och är märklig med anledning av att den är byggd av ett i dessa trakter synnerligen främmande byggmaterial, kvaderhuggen sandsten.


Närmaste förekomst av sandsten är i Falköpings-trakten, och således tror man att stenarna forslats till Asklanda av fromma munkar.


Det sägs att Tarsleds kyrka (nu en ruin) har haft stora likheter med Asklanda kyrka. Förutom att även Tarsleds kyrka var byggd av kvaderhuggen sandsten så ska även kyrkans mått och dimmensioner stämt väl överens med Asklandas dito. 


Kanske samma fromma munkar varit inblandade i byggandet av Tarsleds kyrka?  Tarsleds kyrka ligger c:a 10km norr om Asklanda dito.


Kvadersten är en fyrkantigt tillhuggen byggnadssten. Kvadrar används som byggblock i murverk, på ungefär samma sätt som murtegel dock vanligen betydligt större än tegelstenar.


Liksom de allra flesta medeltidskyrkor saknade kyrkan  då den var nybyggd torn.  Men efter 1800 talets ideal  försågs den med ett sådant under åren 1897-1898.

Väg 42 söderut från Vårgårda, tag sedan vänster, väg 182, kör 6 km, tag höger mot Asklanda kyrka, följ skyltar.


Kyrkans dopfunt är huggen under 1200-talet.


Tornets byggnadsmaterial är kvaderhuggen röd granit som brutits i bygden.


Vid renoveringen av kyrkan i slutet av 1800 talet tog man bort de gravhällar som fanns i kyrkan golv. Man fann då ett antal bysantinska mynt, varav ett var från år 1030.


Kanske har det bott vikingar i Asklanda som varit i  Miklagård och tjänstgjort?  Miklagård var huvudstad i det Bysantinska riket och i dag heter staden Istanbul och ligger i Turkiet.


Länk till Tarsleds kyrka här !

Exteriör från 1861, innan tornet byggdes. Själv tycker jag att alla våra medeltida kyrkor skulle varit mycket vackrare utan sina ofta sent påtvingade torn.

Asklanda kyrka anno 2016

Asklanda kyrka anno 1861

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR