RAÄ Fornsök   -   Södra Ving 41:1


Borgen Vädersholm vid Hökerum nämns första gången i handlingar 1376, då skrivet som Wæthærsholm. År 1378 bodde här Heine Snakenborg, en anhängare till den dåvarande svenska kungen Albrekt av Meklenburg. Ätten Snakenborg kom ursprungligen från Meklenburg och fungerade som fogdar och hövitsmän i Västergötland vid den tiden.


Vädersholms borg låg omgiven av vatten och holmen kallades för Väderö. Genom den smala landtunga som förband holmen med fastlandet hade man grävt en vallgrav.


Av borgen idag ser man tre kullar, den högsta är resterna av det centrala borgtornet. Rester av tornet syns idag som kallmurade delar av ytterväggen.


Fynd från utgrävningar berättar att holmen var bebodd redan under stenåldern.  Den medeltida borgen hade en relativt kort historia Den var aktiv under 1300 talet och 1400 talet, och övergavs kort där efter.

6 km söder om Ulricehamn på riksväg 40, tag av mot Hökerum, efter en km tag av höger. Efter ytterligare 1 km tag av vänster, har för mig att där fanns en skylt, kör 500 m på den lilla grusvägen, där finns parkeringsplats. Gå till fots mot sjön Mogden, skyltning finns.

Jag står vid platsen för det centrala borgtornet, kameran är riktad mot nordost. Man kan se de övriga två kullarna där det tidigare stått byggnader. Man tror att den yttersta höjden var platsen för herremannens bostad.

Den grävda, idag torrlagda vallgraven.

Centrala borgtornet stor här.

Filmat från centrala borgtornet.

Vidare kan nämnas att inte långt från Vädersholm ligger Södra Vings kyrka, med äldsta delar från 1100 talet. Kyrkan omnämns i äldre Västgötalagen, där står ”biskop Bengt lät bygga kyrkan i Ving och inreda henne”. Mer om kyrkan finns att läsa under rubriken KYRKOR.

Här passerar jag Viskan, strax utanför borgområdet.