Tre Kronor, plan av översta våningen

Jean de la Vallée  1660

 

Kunglig våning med rum för uppvaktning.


Rikssalen.


Kunglig våning med rum för uppvaktning.


Det delvis raserade fångtornet.


Altan.


Östra tornet.


Balettsalen.


Bibliotek och bostad.


Papistkyrkan.


Gröna gången.


Rum i tornet Tre Kronor.
1-16  -  -  -  -  -  -  -


17  -  -  -  -  -  -  -  -


19-35,  -  -  -  -  -  -


36  -  -  -  -  -  -  -  -


37,39  -  -  -  -  -  -


38  -  -  -  -  -  -  -  -


40  -  -  -  -  -  -  -  -


41-43  -  -  -  -  -  - 


44  -  -  -  -  -  -  -  - 


45  -  -  -  -  -  -  -  -


46  -  -  -  -  -  -  -  -