Utsnitt ur Lydinghjelms karta från 1677 som visar Gullbergs fäste mitt i bild. Väster är uppåt i bild. Mölndalsån rinner in från vänster och Göteborgs kontur syns i bildens överkant. Nya Lödöses vallgrav är fortfarande synlig vid denna tid. Gullbergs strategiska läge vi älven framgår tydligt.