Alldeles framför huvudentrén till Kvibergs kaserner, gamla LV6 i Göteborg.

RAÄ Fornsök   -   Göteborg 278:3


Tisdagen den 10:e maj 2016 tog jag mig en kombinerad träningsrunda / historisk utflykt.  Jag tog fötterna från min bostad med siktet inställt på det gamla nedlagda regementet LV6 i Kviberg.


Jag var på väg mot en samling skålgropar, även kallade älvkvarnar. Efter studier av kartan innan avgång visste jag precis vart jag skulle.  Väl framme såg jag direkt den lilla ytan av berg-i-dagen på den stora gräsytan framför regementets huvudingång. Jag tänkte genast att på denna lilla yta av berg har många beväringar suttit genom åren.


Jag fick leta en god stund innan jag hittade den första skålgropen då de är svåra att upptäcka. Visste jag inte exakt vad jag letade efter hade jag aldrig noterat dem.  Jag fann totalt 4 stycken, totalt skall enligt Riksantikvarie-ämbetet finnas 8 st.


Jag får genast känslan av stor respekt för mina förfäder som här offrat i dessa skålar, kanske för en bra skörd. De som gjorde detta levde antagligen på bronsåldern, kanske för si så där 3000 år sedan.


De skålar jag står framför idag ligger endast 5 m från vägen mellan Partille och Gamlestaden i Göteborg, 1000-tals göteborgare passerar här förbi varje dag, de flesta säkert utan vetskap om dessa fina lämningar.

På dessa låga klippor har både bronsåldersmänniskor och moderna beväringar vilat sina ben, här har man suttit från minst 3800 år sedan, via beväringar på 1800-1900 talet, tills idag under 2000 talet. Antagligen lär man vila sina ben här under ytterligare många år.

Den första skålgropen jag fann, det tog en bra stund.

Ytterligare tre st fann jag, av de åtta som ska finnas här enligt Riksantikvarieämbetet.