stewegee.se

 
Fredrikshamns  skans
Reviderad 181013 med info kring Nya Lödöse Hospitalkyrkogård
Gånggriften  i  Luttra
Lena  kyrkoruin
Bergstena  kyrkoruin
Halmstad  slott