stewegee.se

 
Dessa sidor upplevs bäst med Safari på mobila Apple-enheter. För datorer rekommenderas Firefox.

SENASTE   PUBLICERINGAR

PILANE  GRAVFÄLT

LÅNGDÖSEN    I    SVENSBY

RUNSTENAR VID GÖSSLUNDA KYRKA

LI   GRAVFÄLT

HOGASTENEN  Å  ORUST

GÖSSLUNDA  KYRKA

2015 / 2019

2019

2016 / 2019

2015 / 2019

2015 / 2019

2019

Ny  Utflyktskategori !

RISTNINGAR

Reviderad 191006 med ny flyg-film.
Reviderad 191005 med ljudsättning av filmerna samt div. justeringar i texterna.
Reviderad 190824 med bla. käll-referenser & ljudsättning av filmer.
Reviderad 190822 med bla. käll-referenser & ljudsättning av film.