- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

SLAGFÄLT

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

Här redovisas företrädesvis Steffes egna utflykter till slagfält.  Tidsspannet är stort, främst handlar det om medeltida slagfält då det är ont om källor rörande tidigare slag, men även senare krigsskådeplatser från 1600 och 1700 talen kan förekomma.   Även andra händelser relaterat till krigisk aktivitet, så som t.ex fredsmöten och minnesmonument kommer att här återfinnas.   Förutom redovisningar av mina utflykter till slagfält kommer här också finnas länkar till sidor som beskriver ett urval av svenska krig och händelser i ett mer samlat format.

KALMARKRIGET 1611-1613

STORA NORDISKA KRIGET 1700-1721

NORDISKA SJUÅRSKRIGET 1563-1570

GUSTAV VASAS Befrielsekrig 1521-1523

Svenska  krig

SAMMANFATTANDE  TIDSLINJE - SVENSKA  KRIG

Slaget vid Rocroin mellan Franska styrkor som försvarar sig emot de Spanska dito under det trettioåriga kriget. Slaget stod den 19 maj 1643.  Konstnär Augusto Ferrer-Dalmau, Spanien. 


Franska (Katoliker) styrkor hade sedan tidigare bistått de Svenska (Lutteraner) dito ekonomiskt ( trots att de ju var katoliker och Svenskarna var protestanter ) men de hade just bestämt att nu gå in i kriget med egna styrkor, troligtvis för att Frankrike kände ett större hot från den katolske tyske kejsaren (Ferdinand II).  De Franska styrkorna slår här tillbaks de Spanska dito.        Rocroin är en stad nära gränsen mellan dagens Frankrike och Belgien.