RAÄ Fornsök   -   Mölndal 16:1


Safjället i Mölndal, massor av lämningar från flera epoker.


Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge. Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö. Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre, jämfört med idag.Framme vid röset ser jag att det är skadat och har inte sin tydligt välvda originalform, gissar att det är ungdomar som roat sig med att kasta ner sten från höjden.


Gravar som dessa dateras grovt till bronsåldern.

Parkera vid Krokslättsvallen, skylt med information och vägvisning finns.