Del av ”Geometrisk avmätning Partille socken Mellby nr 1-6, 1694”.  Kyrkan syns som enda byggnad söder om Säveån.