RAÄ Fornsök   -   Fjärås 81:1


Söndagen den 18:e oktober 2015, jag är på väg till Li gravfält som är beläget på västra sluttningen av Fjärås Bräcka i Kungsbacka kommun. Det skulle visa sig, när jag hittat fram, att detta var mitt hittills mest spektakulära gravfält. På sluttningen ser jag resta stenar i sådan mängd att jag häpnar. Det vackra vädret gör säkert sitt till att upplevelsen blir oförglömlig.


Då man står på Fjärås Bräcka kan man samtidigt se sjön Lygnern i öster och mot väster öppnar sig ett vidsträckt slättlandskap och i fjärran skymtar Kungsbackafjorden. För 12000 år sedan gjorde landhöjningen att Bräckan bildade en tröskel som skilde havet och Lygnern åt. Senare i tiden höjdes vattennivån i havet så att Lygnern återförenades med havet, för att för 6000 år sedan åter igen bilda tröskel mellan de två.


Li gravfält, som till sin största del ligger på sluttningens västra fot, har varit aktivt under järnåldern. Gravfältet är delvis undersökt och fynd pekar på att flera gravar är vikingatida, 800-1000 e Kr. Man har funnit lämningar efter två gårdar och en smedja från vikingatid strax norr om gravfältet. Under vikingatiden var trakten här omkring dansk.

När kung Karl XV besökte platsen i mitten av 1800 talet ska han ha yttrat:


”Här har ädelt blod flutit, oss höves att ära det”

Karl XV

Här finns över 100 resta stenar, 4 högar och ett 30 tal stensättningar. Den högsta stenen, kallad kung Frodes sten, är nästan 5 meter hög.


Li gravfält är magiskt att besöka och dess storlek gör att jag starkt rekommenderar ett besök här. Ännu bättre blir det ju då det finns ett café högst upp på Bräckan som serverar ekologiskt och närodlat och de har öppet 11–17 fredag–söndag året runt. Under sommaren är det öppet dagligen och du kan sitta ute och äta eller fika och njuta av den vackra utsikten.

På väg nedför Bräckan, gravfältet ligger vackert vid sluttningens fot, Kungsbackafjorden skymtar i väster.

Promenad längs Li gravfält.

Kung Frodes sten, nästan 5 m hög. Enligt Snorre Sturlassons Edda var Frode en dansk kung som tog Ottar Vendelkråka av daga. Om denne Frode är kopplad till stenen går antagligen inte att med säkerhet visa.  Dock kan man ju anta att här vilar en storman med tanke på stenens enorma höjd.

2 km söder om Fjärås Kyrkby, vid sjön Lygnerns västra spets ligger gravfältet. Kolla kartan, inte svårt att hitta.